Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Witamy serdecznie!

Firma Nowo powstała w 2002r. Dzięki zaangażowaniu oraz dbałości o każdego klienta, nasza firma cieszy się opinią wiarygodnego i solidnego dostawcy. Główną gałęzią naszej działalności jest produkcja obuwia domowego.

100% SATYSFAKCJI ZAPEWNIA PAŃSTWU ZAKUP PRODUKTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ ZWROTU LUB WYMIANY. NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW I ZADOWOLENIE KLIENTA STAWIAMY W CENTRUM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.

Produkty marki NOWO słyną z góralskiej solidności. Jeżeli zależy Ci na solidnym wykonaniu, produkcie stworzonym z dbałością o najmniejsze szczegóły - wybierz nasze wyroby. Dokładamy wszelkich starań aby projektowane i wytwarzane przez nas obuwie zwiększały komfort wypoczynku, czy pracy w domowym zaciszu.

Posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze doświadczenie i autentyczność wyrobów. Jesteśmy firmą pozostawiającą polski, pozytywny ślad w gospodarce naszego kraju.


Kontakt:
[email protected]
tel. 509 000 106

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek:
08:00 - 15:00

sobota - niedziela:
zamknięte

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
1. Pisemnie:

Nowo Sp. z o.o.
ul. Maszkowice 306,
33-390 Łącko;

2. Mailowo: [email protected];

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dostępny jest do pobrania w opisie Transakcji. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

Zwrot wzajemnych świadczeń:
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy - możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Adres do zwrotów:

Nowo Sp. z o.o.
Maszkowice 306
33-390 Łącko

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

Reklamację możesz złożyć:

1) pisemnie na adres: ul. Maszkowice 306, 33-390 Łącko

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

W opisie reklamacji podaj:

(1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz

(3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców:

1) Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

2) Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:

1) stałego polubownego sąd konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej

2) postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

3) bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

4) platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Gwarancja

Rodzaj gwarancji:
producenta/dystrybutora

Okres gwarancji:
24 miesiące
1 miesiąc dla przedsiębiorców

DANE SPRZEDAWCY

NoweKapcie

Węgierska 146a

33-300 - Nowy Sącz

NIP: 7343527029