Wszystkie kategorie
Moja Arena

Arena.pl

Informacje

NoweKapcie

Dane firmy: Nowo Sp. z o.o. Węgierska 146A 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-352-70-29 Kontakt: kontakt@nowekapcie.pl tel. 509 000 106 Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00 sobota - niedziela: zamknięte

Dane firmy

NoweKapcie
Węgierska 146a
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343527029
Odstąpienie od umowy
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 1. Pisemnie: Nowo Sp. z o.o. ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz; 2. Mailowo: kontakt@nowekapcie.pl; Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dostępny jest do pobrania w opisie Transakcji. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Zwrot wzajemnych świadczeń: Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Możliwe koszty odstąpienia od umowy - możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.Reklamacje

Rodzaj gwarancji: producenta/dystrybutora Okres gwarancji: 24 miesiące 1 miesiąc dla przedsiębiorców


Pokaż więcej