Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Meble dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu wraz z dołączoną instrukcją.

Wysyłka
- termin realizacji do 21 dni roboczych ( w okresach przedświątecznych termin realizacji może się wydłużyć)
- bezpieczny transport firmą przewozową która specjalizuje się transportem mebli
- informacja o dostawie mebli dzień przed oraz w dniu dostawy
- meble dostarczamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 23
- kierowca nie ma obowiązku wnoszenia zakupionych mebli Płatność:
- płatność przy odbiorze -przelew tradycyjny -szybka płatność PayU - odbiór osobisty

Kontakt: tel: 661-697-164

dane do przelewu
Oskar Kalus
ul. Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal.

Numer NIP 6192029906
Regon 365672828

Numer konta 24 1090 1144 0000 0001 3473 4529

Wystawiam faktury VAT Zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Nie przyjmuję zwrotów nadanych za pobraniem

Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Kontakt
Nr telefonu: 661697164

Adres do zwrotów:

WERA - MEBLE Oskar Kałus
ul. Ogrodowa 12
63-630 Rychtal

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Procedura reklamacji:

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem arena.pl ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
3. Kupujący może złożyć reklamację:
a) wypełniając formularz reklamacyjny który zostanie przesłany drogą E-MAIL - należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu (wypełnić wszystkie pola formularza),
b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: 63-630 Rychtal,ul.Ogrodowa 12
c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Oskar Kałus, Rychtal 63-630, ul.Ogrodowa 12
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem arena.pl ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
8. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
11. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

Gwarancja

Rodzaj gwarancji
producenta/dystrybutora

Okres gwarancji
24 miesiące

Na zakupione w Naszej firmie meble udzielamy 2 letniej gwarancji producenta.

DANE SPRZEDAWCY

werameble

ul. Ogrodowa 12

63-630 - Rychtal

NIP: 6192029906