Wszystkie kategorie
Moja Arena

Sklep warsztatowski na Arena.pl

Informacje

warsztatowski

Warsztatowski_com to sklep internetowy należący do firmy DMTrade Mikołaj Tomaszewski; Wiśniowa 36; 64-000 Kościan NIP 6981681757. Firma od 2005 roku zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną elektroniki IT. DMTrade jest jedynym dystrybutorem produktów na polskim rynku z dostępem do dużych stanów magazynowych. Wszystkie produkty zostały przez nas starannie zaprezentowane, każdy produkt zawiera zdjęcia w wysokiej jakości oraz precyzyjne opisy tekstowe. Zapraszamy na naszego bloga: www.blog.spacetronik.eu Kontakt: sklep@dmtrade.pl; tel: 785082052; 667082052

Dane firmy

warsztatowski
WISNIOWA 36
64-000 Kościan
NIP: 6981681757
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Klient, konsument, który zawarł umowę na odległość (np. przez Internet), może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną sklep@dmtrade.pl wraz z podpisem. Pomocny wzór oświadczenia dostępny w dziale Reklamacje lub poniżej. Zaleca się dostarczyć oświadczenie wraz z towarem lub dostarczy towar niezwłocznie po przysłaniu oświadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczymy od dnia wydania rzeczy i dostarczenia oświadczenia. 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach serwisu Arena nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz nietypowa zamawiana specjalnie na życzenie klienta; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; -o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 2. Przy zwrocie produktów prosimy pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. 3. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu. 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. 5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument - klient. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Podsumowując zwracany towar odsyłacie Państwo na swój koszt (towary dostarczone na adres konsumenta nadające się do wysyłki zwykłą pocztą). 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 1-7 przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Nie prowadzimy sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.). Zwrot środków odbywa się w ciągu kilku dni tą samą metodą co płatność - najlepiej wskazać w formularzu zwrotu rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot narachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."]. Towar kupiony może być także wymieniony na inny w ciągu 14 dni. Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, ale nie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże dopuszczamy różne opcje zadowolenia klienta, które uzgodnione zostaną indywidualnie. W przypadku nie zrozumienia przysługujących Państwu praw informujemy, iż firma DMTrade działa zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i ustawami. Spełniamy wszelkie normy i standardy, więcej na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/ Sklep Internetowy www.dmtrade.pl jest własnością firmy adres wykonywania działalności i do wysyłki reklamacji: DMTrade Mikołaj Tomaszewski ul. Wiśniowa 36; 64-000 Kościan NIP: 698-168-17-57 Regon: 300138031

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

DMTrade Mikołaj Tomaszewski
WISNIOWA, 36
64-000 Kościan

Adres do zwrotów:

Zwroty i wymiany produktów Przy zworcie produktów proszę pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu. Towar kupiony może być także wymieniony na inny w ciągu 14 dni. Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, nie przedsiębiorców prowadzących działaność gospodarczą tutaj dopuszczamy, różne opcje zadowolenia klienta ale uzgadniane są indywidualnie zapraszamy do kontaktu. Uwaga: w skrajnych przypadkach nietypowe produkty na zamówienie, produkty wykorzystywane do działalności gospodarczej nie obowiązują zasady sprzedaży konsumenckiej. Jak zwrócić towar? Odstąpienie od umowy możliwe jest przy zakupie konsumenckim w ciągu 14 dni. Należy nas o oficjalnie tym poinformować lub nadać produkt z oświadczeniem w środku. Zwracany Produkt należy odesłać we własnym zakresie i w stanienie nienaruszonym nadającym się do dalszej odsprzedaży, w oryginalnym opakowaniu wraz z foliami zabezpieczającymi, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres: DMTrade Mikołaj Tomaszewski, Nacławska 29A , 64-000 Kościan z dopiskiem "zwrot towaru" z wypełnionym formularzem - dowolne pismo zawierające paragon lub jego kopie, lub dowolny dowód zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub korzystając z systemu PayU lub Przelewy24 zwrot nastąpi tą samą drogą (w ciągu kilku dni roboczych od dnia otrzymania towaru)Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

1) Towar posiadający kartę gwarancyjną podlega gwarancji producenta i należy odesłać go do serwisu. W innym przypadku podstawą do gwarancji jest dowód zakupu (paragon/faktura). 2) Towar nie posiadający karty gwarancyjnej producenta należy przesłać we własnym zakresie wraz z dowodem zakupu lub jego kopia (paragon/faktura) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym dowolne pismo zawierające dane kontaktowe i opis usterki Reklamowany towar należy wysłać na adres: DMTrade Mikołaj Tomaszewski, Nacławska 29A, 64-000 Kościan. W przypadku gdy reklamacje okażą się nieuzasadnione lub termin gwarancji już minął do kosztów naprawy doliczony zostanie koszt przesyłki.


Pokaż więcej