Kategorie

Konto

Koszyk

Sklep strefaucznia_pl

4.9

O naszym sklepie

Oferujemy szeroki zakres artykułów szkolnych takich jak plecaki szkolne, tornistry, piórniki, artykuły piśmienne, artykuły plastyczne i wiele innych produktów przydatnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów a także dla przedszkolaków.

Oferowane produkty możecie Państwo odebrać w naszym sklepie stacjonarnym przy ul. Mrówczej 243 w Warszawie. Mieścimy się w przy samej stacji kolejowej Anin z bardzo dogodnym dojazdem kolejką ze stacji Warszawa Śródmieście oraz autobusami z centrum Warszawy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na naszą infolinię 22-769-77-27 (poniedziałek-piątek od 9-17) lub 505-420060 (poniedziałek-sobota od 9-19) lub mailowy.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Proszę nie odsyłać produktów na ul. Jeziorową. Jedyny adres, gdzie przyjmowane są zwroty to ul. Mrówcza 243 lok 401

Adres do zwrotów:

Youtrendy Sp. z o.o.
Zwoleńska 66
04-761 Warszawa

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

1) Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary bez wad.
2) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady w sprzedanym towarze stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności stosownie do zapisów art. 556 oraz 556 (1) - 556 (3) Kodeksu cywilnego.
3) Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres: phu enumizmatyczny.pl ul. Mrówcza 243 lok 408 04-697 Warszawa lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bezpośrednio do siedziby producenta, co w niektórych przypadkach może skrócić czas postępowania reklamacyjnego.
4) W ramach podstępowania reklamacyjnego Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
5) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Żądanie w zakresie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy może nie zostać uwzględnione, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę.
6) Do odsyłanego w ramach gwarancji / rękojmi towaru należy dołączyć formularz reklamacji oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży (np. paragon, fakturę, dowód wpłaty). W tym celu można na przykład skorzystać z formularza dostępnego na stronie http://www.portfele.net/Druk_reklamacyjny.pdf, ale nie jest to obowiązkowe.
7) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów odesłania towaru do sklepu, za wyjątkiem sytuacji, gdy towar został odesłany za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawcy.
8) W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta nie będącego konsumentem przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi wyłącza się.
9) Sprzedawca nie jest producentem oferowanych towarów. Część oferowanych towarów posiada jednak gwarancje producenta. W takim wypadku informacja o okresie gwarancji podana jest na stronie produktu. W zależności od warunków gwarancji są one rozpatrywane za pośrednictwem Sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie producenta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi.
10) Przed odesłaniem reklamowanego towaru do sklepu prosimy o kontakt telefoniczny (22-7697727) lub mailowy.

Informacje dodatkowe:

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem.
2) W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może na przykład skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego pod adresem www.portfele.net/odstapienie_od_umowy.pdf oraz wysłać oświadczenie wraz ze zwracanym towarem na adres: Youtrendy, ul. Zwoleńska 66, 03-991 Warszawa.
3) Do zwracanego towaru powinien zostać dołączony dokument potwierdzający sfinalizowanie umowy sprzedaży, np. paragon, faktura, dowód wpłaty itp.
Towary podlegające zwrotom muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza, to iż konsument powinien postępować z towarem uwzględniając możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy konsument ponosi za nią odpowiedzialność.
Konsument odsyła zwracany towar na swój koszt.
4) Kupujący może uzgodnić ze sprzedającym odbiór zawracanego towaru przez jego przewoźnika (firmę kurierską). W takiej sytuacji kupujący wyraża zgodę na potrącenie ze zwracanej opłaty kosztu wysyłki zwrotnej w kwocie 18 zł.
5) Koszty dostawy towarów do konsumenta zwracane są do wysokości najtańszej dostępnej opcji wysyłki dla danego towaru (towarów).
6) Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy zgodnie z dyspozycją konsumenta złożoną w formularzu zwrotu.
7) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności (z uwzględnieniem możliwości technicznych arena.pl), jakiego użył konsument, chyba że konsument wybrał inny sposób zwrotu płatności.
8) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru od konsumenta lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania
9) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zwrotu, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez konsumenta nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych i adresowych lub błędnego numeru konta.
10) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących towarów przerobionych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. poprzez dodanie graweru, stempla lub innej formy dedykacji.
11) Prawo do zwrotów przysługuje wyłącznie konsumentom.

Gwarancja

Okres gwarancji podany jest na stronie produktu.

DANE SPRZEDAWCY

strefaucznia_pl

Zwoleńska 66

04-761 - Warszawa

NIP: 9522198460