Sklep jubiler_Balais na Arena.pl

Informacje

jubiler_Balais

Balais Krzysztof Balandowski z siedzibą: ul. Akacjowa 984-230 Rumia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP 8481529295 oraz nr REGON 221658240, kontakt e-mail: [email protected]
tel. +48 603878360
Oplata za połączenie z numerem +48 603878360: jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient/ konsument.


Firma jubilerska „Balais” istnieje na rynku od 2005 roku. „Balais” to firma rodzinna tworzona przez ludzi z pasją do piękna. Przez lata udało nam się wypracować konkurencyjną ofertę łączącą w sobie atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość świadczonych zleceń. Jesteśmy w stanie spełnić warunki nawet najbardziej wymagających klientów. Wciąż pragniemy podnosić standardy oraz zapewniać Państwu produkty najwyższej jakości. Oferujemy szeroki wybór biżuterii starannie wyselekcjonowanej oraz najwyższe jakości wykonywanej z różnych materiałów i kruszców. Staramy się na bieżąco podążać za najnowszymi trendami – co kilka dni aktualizujemy nasz asortyment. Prowadzimy również sprzedaż hurtową dla sklepów jubilerskich na terenie kraju. Od niedawna w naszej ofercie znajduje się złota biżuteria: kolczyki złote, łańcuszki złote, pierścionki złote. Naszym priorytetem jest popularyzowanie polskich producentów biżuterii – uważamy, że wspomaganie rodzimych przedsiębiorców jest niebywale istotne. Wszystkie produkty widoczne w sklepie posiadamy w stanie magazynowym. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć między innymi: bransoletki, pierścionki, naszyjniki, kolczyki oraz komplety biżuterii.

Dane firmy

Balais Krzysztof Balandowski
Akacjowa 9
84-230 Rumia
NIP: 8481529295
Odstąpienie od umowy
Informacje dodatkowe:

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego firmy Balais Krzysztof Balandowski przysługuje- na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podawania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno zostać wysłane na adres: Balais Krzysztof Balandowski ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia lub na adres email: [email protected]

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Balais Krzysztof Balandowski ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia. Zwrotowi podlegają koszty przesyłki (do klienta) zamówionego towaru ale tylko kwota równoważna najniższej oferowanej na sklepie opcji wysyłki.

4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Balais Krzysztof Balandowski świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6 Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu jubiler-balais.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ………Gdańsku……... Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

Balais Krzysztof Balandowski
Akacjowa 9
84-230 Rumia

Procedura zwrotów:

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego firmy Balais Krzysztof Balandowski przysługuje- na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podawania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno zostać wysłane na adres: Balais Krzysztof Balandowski ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia lub na adres email: [email protected]

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Balais Krzysztof Balandowski ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia. Zwrotowi podlegają koszty przesyłki (do klienta) zamówionego towaru ale tylko kwota równoważna najniższej oferowanej na sklepie opcji wysyłki.

4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Balais Krzysztof Balandowski świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6 Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:


(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu jubiler-balais.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ………Gdańsku……... Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Reklamacje
Procedura reklamacji:

Reklamacje dotyczące towarów

1. Balais Krzysztof Balandowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Balais Krzysztof Balandowski ul. Akacjowa 9, 84-230 Rumia lub [email protected] . Balais Krzysztof Balandowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.Balais Krzysztof Balandowski nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Balais Krzysztof Balandowski jako sprzedawcy. Balais Krzysztof Balandowski ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Informacja dla klienta: https://uokik.gov.pl/faq_umowy_zawierane_na_odleglosc.phpBrak uzupełnionej sekcji

Pokaż więcej