Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Sklep meblowy prowadzony jest przez firmę:

BIM Sp. z o.o.
ul.Nadstawna 12A
23-400 Biłgoraj

KONTAKT DO SPRZEDAWCY:
tel. 600 943 036 (pn-pt 8:00-16:00)

Sklep internetowy otworzyliśmy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży meblarskiej. Nasza firma działa od 1994 roku, zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym. Przez ten czas nieustannie doskonaliliśmy model naszej firmy, aby spełnić oczekiwania naszych Klientów.


Siedziba naszej firmy znajduję się w Biłgoraju. Jest to nieduże miasto położone w województwie lubelskim znane w Polsce i zagranicą z tradycji meblarskich. Dzięki wieloletnim doświadczeniom w pracy z Klientami możemy z dumą stwierdzić, iż budowane przez nas relacje są satysfakcjonujące dla nas jak i przede wszystkim dla naszych odbiorców.


BIM-MEBLE to grupa ludzi ambitnych, podchodzących z pasją do swojej pracy. Dzięki naszemu zaangażowaniu możecie być Państwo pewni, że towar dostarczony przez nas jest dobrej jakości. Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność również o sprzedaż internetową. Tę formę sprzedaży traktujemy równie poważnie jak i tę tradycyjną.


Z naszej strony zapewniamy indywidualne traktowanie każdego Klienta.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

30 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Kupujący - mający status Konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty, w której Kupujący objął w posiadanie Produkt nabyty w ramach zawartej Umowy przenoszącej jego własność.

Oświadczenie o odstąpieniu należy składać bezpośrednio do Sprzedawcy:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

lub

pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość /Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu/.

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania Produktu na swój koszt do Sprzedawcy na adres: BIM Sp. z o.o., Hurtownia BIM, ul. Konopnickiej 4, 22-670 Bełżec, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku, gdy Produktu nie można odesłać w zwykły sposób pocztą Sprzedawca jest obowiązany do jego odebrania na swój koszt.

Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, zapakowany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Do zwracanego Produktu powinien być dołączony dowód jego zakupu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu Produktu od Kupującego. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta lub na jego kartę płatniczą, tj. w sposób odpowiadający formie zapłaty przez niego za zamówiony Produkt, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu należności.

Adres do zwrotów:

BIM Sp. z o.o.
Konopnickiej 4
22-670 Bełżec

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

Reklamacje proszę zgłaszać pisemnie na adres mailowy [email protected]. Proszę o szczegółowy opis zaistniałego problemu oraz dokumentację fotograficzną.

Informacje dodatkowe:

Adres do zwrotu:
Hurtowania BIM
Konopnickiej 4
22-670 Bełżec
Tel. 606 487 291

Gwarancja

Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.

Szczegółowe uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej Gwarancji, jak również sposoby i warunki ich realizacji, określone są przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

Gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej nie wyłącza, ani też nie zawiesza, tudzież nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady Produktu.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową, w tym za jego wady fizyczne i prawne na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy składać do Sprzedawcy:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

lub

pisemnie na adres: ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane osobowe lub nazwę Kupującego, dane teleadresowe, opis niezgodności Produktu z umową sprzedaży, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca będzie uprawniony do wezwania Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

Z powodu niezgodności Produktu z umową sprzedaży Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny Produktu albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo też usunie jego wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, bądź też jego wad nie usunął. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu nie jest istotna.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, będącego Konsumentem, żądanie uznaje się za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie, bądź na adres poczty elektronicznej Kupującego.

Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca w ramach E-Sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Produktów, przy czym zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne – spowodowane względami technicznymi różnice – między wyglądem Produktów na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem Produktów, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych Produktów.

DANE SPRZEDAWCY

homlando

ul. Nadstawna 12 A

23-400 - Biłgoraj

NIP: 9181000987