Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Brak uzupełnionej sekcji

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Rower należy przygotować do zwrotu w następujący sposób:
- zapakować rower w karton o wymiarach minimum 145x80x20cm
- w kartonie nie mogą znajdować się elementy, ktore mogłyby się przemieszczać
- wypełniony formularz zwrotu należy przesłać drogą elektroniczną

Adres do zwrotów:

Green Bike Poland Sp. z o.o.
Gostyńska, 51
63-100 Śrem

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GOETZE.BIKE o wszelkich nieprawidłowościach lub wadach dostrzeżonych w otrzymanych produktach.
Nieprawidłowości Klient może zgłaszać pisemnie na adres: [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (dane z zamówienia), oraz wymienić dostrzeżone wady produktu.
Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;
Gwarancją są objęte wszystkie oferty, chyba że w którejś z treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta nie jest nią objęta. Gwarancja nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

Informacje dodatkowe:

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas najlepiej na adres email: [email protected] (lub na adres GOETZE.BIKE ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku przedpłaty zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W przypadku pobrania prosimy o podanie nr konta do przelewu. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z nami w celu ustalenia formy przesyłki zwrotnej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach: umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: GOETZE.BIKE ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem
[email protected]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
- dane do przelewu (nr konta)
(*) Niepotrzebne skreślić.

Gwarancja

Wszystkie rowery Goetze objęte są gwarancją producenta:
- 2 lata na ramę
- 1 rok na podzespoły

DANE SPRZEDAWCY

goetze.bike

ul. Gostyńska 51

63-100 - Śrem

NIP: 7851759585