Kategorie

Konto

Koszyk

Sklep eurotechelectronisc

4.7

O naszym sklepie

Co oferujemy?

Oryginalne Legalne Klucze Aktywacyjne
Bezterminowa licencja
Większość oprogramowania ściągniesz z oficjalnej strony Microsoft
Klucze przeznaczone dla każdej wersji językowej
Pełne wsparcie i aktualizacje systemu oraz sterowników
Klucze przeznaczone dla wersji 32 i 64 Bitowych
Po zakupie otrzymujesz: klucz w formie 25-ciu znaków alfanumerycznych, licencja elektroniczna bez fizycznego nośnika i naklejki
Legalne oprogramowanie
Przeznaczenie: Dom i Firma
Profesjonalne wsparcie techniczne
Licencje pochodzą z terenu Polski oraz Unii Europejskiej

Gwarancja legalności

Oferujemy nowe oraz odnawiane(RETAIL), autentyczne licencje na oprogramowanie za ułamek oryginalnej ceny
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzający prawo do odsprzedaży: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf
Pierwotne wprowadzenie oprogramowania do obrotu nastąpiło na obszarze Unii Europejskiej za zgodą osoby, której przysługują prawa autorskie (w postaci fizycznego nośnika danych lub przez udostępnienie w Internecie)
Udzielenie licencji na oprogramowanie nastąpiło jako świadczenie wzajemne w zamian za wniesienie opłaty, umożliwiającej posiadaczowi praw osiągnięcie rekompensaty odpowiadającej wartości gospodarczej kopii oprogramowania
Pierwotny licencjobiorca oraz każdy następny usunął swoje kopie programu w czasie odsprzedaży
Potwierdzamy, że zostały spełnione wszystkie warunki zbycia oprogramowania.

Wsparcie techniczne

Współpraca z naszym klientem nie kończy się wraz z dostarczeniem produktu do klienta.
Przez cały czas zostajemy otwarci dla naszych klientów oraz oferujemy pomoc posprzedażową.
Jest to szczególnie ważne dla klientów w momencie gdy sami nie posiadają wiedzy jak zainstalować dany program - w takim przypadku wystarczy jedynie skontaktować się z naszym sklepem mailowo.
Nasi pracownicy pomogą rozwiązać każdy problem związany z instalacją.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

ZWROT TOWARU

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, wystarczy, że w ciągu tego czasu prześlesz na adres: [email protected] wypełniony i podpisany formularz (wzór poniżej) oraz w ciągu kolejnych 14 dni odeślesz zamówiony towar wraz z formularzem.

Zwrot nie przysługuje tylko dla artykułów ESD : Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu ( konsumentowi w odniesieniu do umów Treści cyfrowe : wersji elektronicznej (ESD)

Adres do zwrotów:

Kozłowski Rafał EUROTECH ELECTRONICS TOPINWEST
ul. Bydgoska 82/16
87-100 Toruń

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]

3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko lub firmę kupującego,
adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

Informacje dodatkowe:

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy , zarówno drogą pocztową na adres: Bydgoska 82, 87-100 Toruń, jak i na adres kontaktowy e-mail: [email protected]

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
c) Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu ( konsumentowi w odniesieniu do umów Treści cyfrowe : wersji elektronicznej (ESD)

Gwarancja

Gwarancja 12 m-cy

DANE SPRZEDAWCY

eurotechelectronisc

ul. Bydgoska 82/16

87-100 - Toruń

NIP: 9561693287