Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Brak uzupełnionej sekcji

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

§ ZWROTY

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Warunkiem do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
W przypadku zakupu wersji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie rozpoczęło się za wyraźna zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku produktów fizycznych, zawierających kody, klucze licencyjne, które są widocznie po rozpieczętowaniu opakowania Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Adres do zwrotów:

KACPER KUBLICKI
Radziwie 5/344
01-164 Warszawa

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

§3 REKLAMACJE

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
Klient ma możliwość złożenia reklamacji w następujący sposób:
pocztą elektroniczną - wysyłając na adres [email protected] reklamację z opisem wady.

Informacje dodatkowe:

§ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Warunkiem do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
W przypadku zakupu wersji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie rozpoczęło się za wyraźna zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku produktów fizycznych, zawierających kody, klucze licencyjne, które są widocznie po rozpieczętowaniu opakowania Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Gwarancja

§ GWARANCJA I RĘKOJMIA

Zamówione towary w sklepie internetowym objęte są gwarancją:
W przypadku nowych towarów, gwarancja wynosi 12 miesiące od dnia otrzymania towaru.
W przypadku używanych towarów (produkt z rynku wtórnego), gwarancja wynosi 12 miesięce od dnia otrzymania towaru.
Zamówione w sklepie internetowym towary nie podlegają gwarancji, w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia licencyjne poszczególnych towarów.
Niniejszy regulamin nie ogranicza praw Klienta będącego konsumentem, wynikających z ustawowej rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia przez Klienta będącego przedsiębiorcą jest dostawa treści cyfrowych, w szczególności programów komputerowych, obowiązany jest on zbadać właściwości otrzymanych treści cyfrowych w terminie 30 dni od daty dostarczenia. Brak powiadomienia o niezgodności z umową w tym terminie skutkować będzie odmową uznania reklamacji, jeżeli z innych okoliczności nie wynikać będzie, że reklamacja jest zasadna.

DANE SPRZEDAWCY

codes24

ul. Adama Mickiewicza 1

21-310 - Wohyń

NIP: 5381863774