Kategorie

Konto

Koszyk

Sklep aquasportnet

4.3

O naszym sklepie

#Dla Pływających z PasjąInfolinia czynna od Poniedziałku do Piątku:

8.00 - 15.00

tel. kom. 537 235 777

e-mail: [email protected]OBSŁUGA KLUBÓW:

tel. +48 537 000 734 tel.

e-mail: [email protected]DANE DO PRZELEWU:

AQUA - SPORT

ul. Wrzosowa 13

62-010 Pobiedziska Letnisko

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1520 1000 0090 6775 5604NUMER KONTA WALUTOWEGO [EURO]

PL 21 1050 1520 1000 0092 4203 9296Profesjonalni doradcy pomogą dobrać odpowiedni sprzęt.

Doradzamy zawodnikom i tym którzy rekreacyjnie uprawiają sport.

Pozostałe informacje

Sprzęt pływacki Aqua-Sport,Adidas, Arena,Blackroll,Speedo,Compressport,Finis,Tyr,Nike, Funky Trunks, Funkita, Zoggs Gwarancja najniższej ceny!

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

1. Odstąpienie od umowy Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Art. 34.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
2. Oświadczenie odstąpienia od umowy (formularz dostępny do pobrania) można złożyć wysyłając
drogą pocztową wraz z zwracanym towarem i dowodem zakupu na adres:
AQUA-SPORT
ul. Długa 2
62-010 Pobiedziska
3. Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
(zwrot nastąpi w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy).
Art. 32.2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Art. 32.3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotu towaru, wybierając taki sposób dostawy aby zwracany Towar wrócił do Sprzedającego w niezniszczonym stanie.
6. W chwili zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołożony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.
W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną.

Adres do zwrotów:

AQUA SPORT
Długa 2
62-010 Pobiedziska

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

1. Towary dostępne w Sklepie AQUA-SPORT są fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady bądź zwrotu gotówki.
3. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży.
4. Podczas składania Reklamacji towaru wymagane jest wysłanie produktu wraz FORMULARZEM reklamacji na adres:
AQUA-SPORT
ul. Długa 2
62-010 Pobiedziska
Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni (od daty otrzymania Towaru)
5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
5.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
5.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
5.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]

Informacje dodatkowe:

1. Odstąpienie od umowy Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Art. 34.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
2. Oświadczenie odstąpienia od umowy (formularz dostępny do pobrania) można złożyć wysyłając
drogą pocztową wraz z zwracanym towarem i dowodem zakupu na adres:
AQUA-SPORT
ul. Długa 2
62-010 Pobiedziska
3. Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
(zwrot nastąpi w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy).
Art. 32.2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Art. 32.3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotu towaru, wybierając taki sposób dostawy aby zwracany Towar wrócił do Sprzedającego w niezniszczonym stanie.
6. W chwili zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołożony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.
W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną.

Gwarancja

1. Towary dostępne w Sklepie AQUA-SPORT są fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady bądź zwrotu gotówki.
3. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży.
4. Podczas składania Reklamacji towaru wymagane jest wysłanie produktu wraz FORMULARZEM reklamacji na adres:
AQUA-SPORT
ul. Długa 2
62-010 Pobiedziska
Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni (od daty otrzymania Towaru)

DANE SPRZEDAWCY

aquasportnet

ul. Długa 2

62-010 - Pobiedziska

NIP: 1180091185