Kategorie

Konto

Koszyk

Sklep afg_computers_pl na Arena.pl

Informacje

afg_computers_pl

O firmie
Firma AFG Computers powstała jesienią 1998 roku w Poznaniu. Na początku swojej działalności zajmowała się hurtową i detaliczną dystrybucją sprzętu komputerowego (jego montażem oraz usługami związanymi z serwisem i nadzorem sieci komputerowych). W chwili obecnej główną działalnością firmy jest sprzedaż przez Internet, przy czym asortyment powiększył się o sprzęt RTV i AGD.

Dla swoich klientów AFG Computers oferuje:zamówienia i obsługę przez Internet,
profesjonalną i zindywidualizowaną obsługę działu handlowego,
dzięki regularnym szkoleniom technicznym - obszerną wiedzę pracowników firmy na temat oferowanych produktów,
dopasowanie oferty handlowej do potrzeb klientów,
propozycje gotowych zestawów, a także możliwość tworzenia zestawów wg własnej konfiguracji,
liczne promocje na wybrane produkty.

Dane firmy

AFG Computers Sp. z.o.o. Sp. K
ul. Jana Czochralskiego 1a
61-248 Poznań
NIP: 7831640094
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest AFG Computers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. , ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wysłania pisma pocztą na adres: AFG Computers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. , ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: AFG Computers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. , ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

AFG Computers Sp. z.o.o.
Czochralskiego 1
61-248 Poznań

Procedura zwrotów:

Zwroty

Klient ma prawo do zrezygnowania z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania zakupionego towaru. Po tym terminie nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

Ze zwrotem towaru związane są pewne zasady:

Klient może zrezygnować z zakupu towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty jego otrzymania poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot towaru winien nastapić w następującym stanie: towar winien zawierać wszystkie elementy(jeżeli chodzi o zestawy) i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, razem z oryginalnym i niezniszczonym opakowaniem oraz dowodem sprzedaży . Towar należy zwrócić na adres: AFG Computers, ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań. Wzór odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
Do przesyłki należy dołączyć dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego , na które mają być odesłane pieniądze.
W przypadku zwrotu towaru oferowanego w katalogu jako komplet, należy zwrócić całość. Zwrotowi podlega pełen zestaw.
Nie przyjmujemy zwrotów za zaliczeniem pocztowym. W terminie 14 dni od odebrania przesyłki przekażemy Państwu pieniądze na wskazane konto bankowe.
Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań, na koszt firmy AFG Computers.W przypadku szkody nie dającej się z zewnątrz zauważyć, a powstałej podczas transportu, klient jest zobowiązany w terminie 7 dni od przyjęcia, zażądać pisemnie od kuriera (przewoźnika) ustalenia stanu przesyłki w formie protokołu oraz zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami w opakowaniu, w którym została przysłana.Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

Reklamacje

AFG Computers jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] z dopiskiem „Reklamacja”.
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć AFG Computers dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt AFG Computers dostarczyć wadliwy towar do siedziby AFG Computers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. , ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17, 61-581 Poznań
AFG Computers rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać również na adres poczty e-mail [email protected]
W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, AFG Computers zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta.

Pokaż więcej