Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Sklep internetowy Tayma oferuje stylowe zegarki, pochodzące od znanych i cenionych producentów. Gino Rossi, Naviforce, Jordan Kerr, Casio, Timex, Tommy Hilfiger – to tylko niektóre firmy, z którymi współpracujemy. Oferujemy modne zegarki w różnorodnych wariantach kolorystycznych i materiałowych. Proponujemy ceramiczne, drewniane, gumowe, metalowe, skórzane, stalowe, a także tytanowe paski i bransolety. Dodatkowo możesz wybrać swój ulubiony kolor tarczy spośród kilkunastu dostępnych opcji. Znajdziesz u nas zarówno klasyczne, okrągłe, niezwykle modne zegarki, jak i modele owalne, kwadratowe oraz prostokątne.
Stylowe zegarki, dostępne w sklepie Tayma posiadają też różnorodne funkcjonalności. Potrzebujesz antyalergicznej powłoki, baterii słonecznej, łącza bluetooth, fluorescencyjnych wskazówek, a może drugiej strefy czasowej? Z pewnością nasze produkty sprostają Twoim oczekiwaniom. W sklepie Tayma oferujemy zarówno męskie, damskie, jak i dziecięce modele.
Nasze stylowe zegarki i smartwatche posiadają nadto kilkuletnią gwarancję. Wszystkie produkty zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu z pewnością będzie to zakup na długie lata.
Tayma to modne zegarki do zadań specjalnych. Sprawdzą się do różnorodnych stylizacji. Proponujemy zarówno modele idealne do garnituru lub wieczorowej sukienki, jak i te, o sportowym designie, do codziennego użytkowania.
Zapraszamy do zapoznania się w bogatą ofertą Tayma!

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

ZWROT TOWARU:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy Kupna-Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Leśników 4 lok. 6
43-210 Kobiór
email: [email protected]
telefon: 607355557

o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Przykładowy formularz do pobrania poniżej:
FORMULARZ ZWROTU
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru jak również odpowiadają za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep (aktualnie: list polecony ekonomiczny 7zł brutto), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwrot należy przesłać na adres:

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Wilczewskiego 40
40-675 KATOWICE

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt: [email protected]

USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Art. 31.
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Art. 32.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Art. 33.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34.
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Adres do zwrotów:

Tayma Patrycja Cichy
Leśników 4 lok. 6
43-210 Kobiór

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

REKLAMACJA TOWARU:

A) GWARANCJA

1. Towary oferowane przez naszą firmę objęte są gwarancją sprzedawcy – firmy TAYMA lub gwarancją ich producenta.
Warunki gwarancji oraz uszkodzenia objęte/nie objęte bezpłatną naprawą gwarancją są wyszczególnione w załączonej karcie gwarancyjnej. Reklamowany towar proszę dostarczyć do serwisu – odpowiednio zabezpieczony wraz z poniższym formularzem.
formularz reklamacyjny

Przed wysłaniem zegarka do reklamacji proszę sprawdzić czy przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania nie jest rozładowana bateria.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu zostaniecie Państwo poinformowani pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana na korzyść kupującego.

Szczegółowo o sposobie załatwienia reklamacji mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, obowiązujące od 1 lipca 2002 roku.

2. Powyższy punkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani też uprawnień wynikających z rękojmi za wady zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

REKLAMACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Leśników 4 lok. 6
43-210 Kobiór

B) NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

1. Dla produktów zakupionych przed 25 grudnia 2014 możliwa jest reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową. W celu dostatecznego informowania swoich konsumentów, w tym punkcie zamieszczamy podstawowe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej:

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru konsumpcyjnego, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli kupujący, z powodu niezgodności towaru z umową, nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Kupujący traci uprawnienia przewidziane w poprzednim akapicie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

C) RĘKOJMIA
Dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. (włącznie) na wszystkie oferowane przez nas produkty bierzemy odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Okres odpowiedzialności wynosi 2 lata. W przypadku stwierdzenia istnienia wady fizycznej lub prawnej zakupionego towaru prosimy o kontakt pod adresem [email protected] w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania kwestii wadliwego produktu.

Reklamację/Zwrot obecnie należy przesłać na adres:

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Leśników 4 lok. 6
43-210 Kobiór

D) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym,
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Informacje dodatkowe:

ZWROT TOWARU:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy Kupna-Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Wilczewskiego 40
40-675 KATOWICE
email: [email protected]
telefon: 607355557

o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Przykładowy formularz do pobrania poniżej:
FORMULARZ ZWROTU
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru jak również odpowiadają za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep (aktualnie: list polecony ekonomiczny 7zł brutto), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwrot należy przesłać na adres:

TAYMA Patrycja Cichy
ul. Leśników 4 lok. 6
43-210 Kobiór

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt: [email protected]

USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Art. 31.
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Art. 32.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Art. 33.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34.
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

Gwarancja

Na sprzedawane przez nas zegarki wystawiamy pisemną gwarancję na prawidłowy chód zegarka przez okres 12/24/36 m-cy – w zależności od klasy produktu i zaleceń producenta.

Jeżeli producent nie zaznaczył inaczej to gwarancją firmy TAYMA nie są objęte:

uszkodzenia mechaniczne/termiczne/chemiczne
mechaniczne uszkodzenia kopert
pęknięcia szkiełek
ścieranie się powłok galwanicznych
paski, bransolety, teleskopy
wniknięcie wody/pary/kurzu do środka w przypadku zegarków, które nie są oznaczone jako wodoszczelne.
bateria – mimo, że większość zegarków kwarcowych posiada zamontowaną baterię – nie jest ona częścią oferty i jej stan naładowania nie podlega roszczeniom oraz reklamacji.


Informacje na temat realizacji reklamacji z tytułu gwarancji znajdują się w dziale REKLAMACJE.

DANE SPRZEDAWCY

TAYMA

ul. Leśników 4

43-210 - Kobiór

NIP: 6342481649