Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

Quick_Deal sprzedawca

Informacje

Quick_Deal

Firma - Quick Deal Przemysław Steffens Organ, który zarejestrował; działalność gospodarczą; - CEIDG Dane kontaktowe: Numer kontaktowy: 511044207 Adres e-mail: arena@quickdeal.com.pl Dane do przelewu: Nr rachunku bankowego: 41 1140 2004 0000 3102 7522 7376 Quick Deal Przemysław Steffens ul. Komandorska 37 81-232 Gdynia

Dane firmy

Quick_Deal
Komandorska 37
81-232 Gdynia
NIP: 9581460066
Odstąpienie od umowy
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

Zwrot czyli odstąpienie od umowy bez podania przyczyny Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn gwarantują konsumentowi przepisy 27- 34 ustawy o prawach konsumenta. Pozwala ona kupującemu odesłać towar nie posiadający wad. Konsument może tego dokonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni  od jej zawarcia. Dostarcza je sprzedającemu, zaś na odesłanie towaru ustawodawca przewidział kolejne 14 dni. Sprzedawca natomiast zwróci klientowi pieniądze w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.. Umowę, od której konsument odstąpił w ten sposób, uznaje się za niezawartą Istnieją także warunki, które musi spełnić klient, żeby w sposób skuteczny odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Według art. 38 ustawy o prawach konsumenta takie prawo nie przysługuje mu, gdy: - towar został rozpieczętowany lub zabezpieczenia, jakie umieścił na nim sprzedający zostały uszkodzone, zaś ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie można ponownie dopuścić do obrotu, - towar, co do którego kupujący chce odstąpić od umowy, jest nierozerwalnie związany z innym (na przykład fragment rzeźby, wykonany z innego materiału), - zwrócony towar został zniszczony lub zabrudzony w takim stopniu, że uniemożliwia to  ponowne sprzedanie. ADRES DO ZWROTU: Quick Deal Przemysław Steffens Komandorska 37 81-232 Gdynia KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA: Kupujący Numer kontaktowy: 511044207 Adres e-mail: arena@quickdeal.com.plReklamacje

Jeżeli towar jest uszkodzony, niekompletny albo nie działa w sposób, w jaki opisał to sprzedawca, konsumentowi przysługuje roszczenie z  tytułu rękojmi  czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne produktu.