Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Jesteśmy stosunkowo młodą firmą, jednak bardzo szybko się rozwijamy, osiągamy zamierzone cele i staramy się sprostać wszystkim powierzonym zadaniom. Nasza firma jako hurtownia internetowa poza klientami detalicznymi, zaopatruje również wiele sklepów z całej Polski, a także kontrahentów z całej Europy. Bogaty asortyment i szybka wysyłka sprawi, iż każdy klient będzie zadowolony z udanej transakcji, a satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsza. Dzięki wizycie w naszym sklepie zrozumiesz jaką radość mogą sprawić udane zakupy.

Mamy nadzieję, że współpraca z naszą firmą będzie dla Państwa przyjemnością. Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem!


MARTOM sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy
ul. Piaskowa 10, 66-008 Świdnica
Adres sklepu: ul. Objazdowa 35, 65-001 Zielona Góra
Telefon: 68 88 80 511
E-mail: [email protected]

Godziny otwarcia sklepu stacjonarnego:
od poniedziałku do piątku 10:00-16:00

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

30 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Adres do zwrotu
Martom
Osadnicza 35
65-001 Zielona Góra

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa
kupujący

Adres do zwrotów:

Martom
osadnicza 35
65-001 Zielona Góra

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Procedura reklamacji:

PROCEDURA REKLAMACYJNA- ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI1. W przypadku wady towaru mogą Państwo złożyć reklamację.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.2. MARTOM odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania – o ile Klient zawiadomi MARTOM o wadzie i złoży jedno z poniższych żądań w ciągu roku od zauważenia wady.3. W celu złożenia reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego. Wypełniony formularz wraz z reklamowanym towarem prosimy przesłać na adres: Martom, Zielona Góra ( 65-001) ul. Objazdowa 35-Reklamacja może być także złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pocztą na adres: Martom, Zielona Góra ( 65-001) ul. Objazdowa 35

4. Uprzejmie prosimy o wysłanie reklamowanego towaru - o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie do formularza reklamacyjnego dowodu zakupu.

5. Reklamowany towar powinien być wysłany do nas wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce (np. kable / płyty CD / opakowania i inne w zależności od rodzaju towaru, dokumenty).

6. Prosimy także o wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.7. MARTOM rozpatrzy reklamację i poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna, jeżeli Klient zgłosił żądanie naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru.

8. MARTOM wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy, zwrot nastąpi niezwłocznie.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt MARTOM dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby sklepu: Martom, Zielona Góra ( 65-001) ul. Objazdowa 35

10. MARTOM ponosi koszty wymiany lub naprawy, w szczególności takie jak koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

11. Klient samodzielnie decyduje czy korzysta z uprawnień reklamacyjnych czy z uprawnień gwarancyjnych, o ile mogą one być zastosowane w konkretnym przypadku.

Informacje dodatkowe:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku niezachowania wskazanego powyżej terminu tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przekazać nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty na adres: Martom, Zielona Góra ( 65-001) ul. Objazdowa 35 lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected], a także za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu. Prosimy w takim przypadku wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

4. MARTOM prześle Państwu wydruk potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu.5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed przyjęciem oferty, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie nie wiążące się dla Państwa z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli wybraliście Państwo sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia określony przez MARTOM, MARTOM nie jest zobowiązany do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

9. MARTOM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam towaru na adres Martom, Zielona Góra ( 65-001) ul. Objazdowa 35 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliście Państwo od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem tego terminu.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że MARTOM wyraźnie zgodził się je ponieść przesyłając państwu informację na adres e-mail.

12. W przypadku odstąpienia od umowy ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

13. Uprzejmie prosimy o zwrot towaru - o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie dowodu zakupu. Towar powinien być zwrócony wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce (np. kable / płyty CD / opakowania i inne w zależności od rodzaju towaru, dokumenty).

14. Prosimy też o podawanie powodu odstąpienia od umowy (w formularzu), dzięki czemu będziemy mogli lepiej dopasować oferowany towar do Państwa potrzeb.

Gwarancja

Na zakupione w naszym sklepie produkty gwarancja nie jest udzielana z wyjątkiem gwarancji producenta, co będzie widoczne w opisie przedmiotu.

DANE SPRZEDAWCY

Martomzoo

Piaskowa 10

66-008 - Świdnica

NIP: 9731023138