Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

P.P.H.U. LUCA CICHOSZ LUCYNA
RADOSTOWO 72
11-320 JEZIORANY
REGON: 281599358
NIP: 743-200-35-23

Kontakt
[email protected]
Godziny pracy działu sprzedaży i wysyłek:
tel: 508003192 od Pon. do Sob. w godz: 6.00 - 14.00

tel: 501892104 od Pon. do Sob. w godz: 6.00 - 14.00

tel: 501892103 od Pon. do Piąt. w godz: 14.00 - 22.00


Firma "LUCA" z siedzibą w Radostowo 72, 11-320 Jeziorany NIP: 743-200-35-23 REGON: 281599358 jest głównym dystrybutorem materaców, oraz ochraniaczy na materace na terenie Polski, oraz całej Europy.

Naszym celem jest dotarcie do jak największej ilości odbiorców, oferując produkty w jak najniższej cenie, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych.

Przedstawione produkty wykonane są z surowców certyfikowanych od najlepszych dostawców na rynku.

Zapraszam serdecznie,

Lucyna Cichosz

Właściciel firmy "LUCA"


Zasady Użytkowania

1. Materaca należy używać w pomieszczeniach suchych (wilgotność min. 40%, max. 70%), zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach gdzie znajduje się materac może wynosić od 10 do 30 stopni Celsjusza.

3. Materac nie może leżeć bezpośrednio na podłodze.

4. Materac nie wolno ustawiać w odległości mniejszej niż jeden metr od czynnego źródła ogrzewania (piece, kaloryfery etc.).

5. Zaleca się montaż materaca na stelażu drewnianym. Każdorazowo odległość pomiędzy listewkami stelaża nie może być większa niż 4 cm. Materac kieszeniowy używany ze stelażem ruchomym albo stelażem z odstępami między listwami większymi niż 4 cm ulegnie zniszczeniu.

6. Zabrania się skakania na materacu, ponieważ może zostać uszkodzona wewnętrzna struktura materaca.

7. Materac musi być odwracany cztery razy w roku góra-dół i przód-tył.

8. Wszystkie pokrowce do naszych materacy są zdejmowane i nadają się do prania w temperaturze do 40 stopni Celsjusza.

9. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób napraw materaca lub ich demontażu.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 14 dni

ADRES DO ZWROTU

P.P.H.U. LUCA CICHOSZ LUCYNA
RADOSTOWO 72
11-320 JEZIORANY

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA KUPUJĄCY

1. Zwrot nabytej rzeczy należy kierować na adres: P.P.H.U. LUCA Cichosz Lucyna, Radostowo 72, 11-320 Jeziorany.

2. Prawo konsumenta: Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny ,od momentu otrzymania Towaru (objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik), następnie po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma 14 dni na odesłanie rzeczy. Kupujący może zwrócić towar we własnym zakresie, lub skorzystać z usług firmy przewozowej Sprzedającego.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracana kwota obejmuje koszt produktu, oraz pierwotne koszty jego wysłania do wysokości najtańszej zwykłej ceny wysyłki, na której klient dokonał zakupu. W sytuacji kiedy konsument decyduje się na dokonanie zwrotu korzystając z usług transportowych Sprzedającego, kwota zwracana zostaje pomniejszona o ceną przesyłki zwrotnej według niżej podanego cennika.

Poniżej cennik przesyłek zwracanych:

Przesyłka o objętości do 0,45 m3 – 79 zł , do 0,79 m3 – 87 zł ,do 1,09 m3 – 94 zł , do 1,49 m3 – 99 zł

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć mailowo pod adresem: [email protected], w takim przypadku firma LUCA niezwłocznie zwrotnie na adres e-mail, z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą e-mailową.

4. Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał konsument, licząc od momentu otrzymania oświadczenia konsumenta, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy.

6. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w takiej samej postaci, w jakiej otrzymał produkt. W przypadku braku możliwości zapakowania produktu w ten sam sposób, konsument powinien zabezpieczyć produkt w tak, aby nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, który zawarł umowę, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Adres do zwrotów:

P.P.H.U. LUCA CICHOSZ LUCYNA
RADOSTOWO 72
11-320 JEZIORANY

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI: 2 lata

ADRES DO REKLAMACJI

P.P.H.U. LUCA CICHOSZ LUCYNA
RADOSTOWO 72
11-320 JEZIORANY

Dodatkowe informacje


1. Firma LUCA jest zobowiązana do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: [email protected]

3. Reklamacja powinna zawierać uzupełniony formularz zgłoszenia reklamacji oraz co najmniej 3 zdjęcia w formacie JPG lub PNG przedstawiające wskazywaną wadę towaru.

4. Firma LUCA zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia przez Klienta przesłanej dokumentacji, w celu pełnej weryfikacji złożonej reklamacji.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, materac był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami użytkowania materacy.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

12. Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Informacje dodatkowe:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 14 dni

ADRES DO ZWROTU

P.P.H.U. LUCA CICHOSZ LUCYNA
RADOSTOWO 72
11-320 JEZIORANY

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA KUPUJĄCY

1. Zwrot nabytej rzeczy należy kierować na adres: P.P.H.U. LUCA Cichosz Lucyna, Radostowo 72, 11-320 Jeziorany.

2. Prawo konsumenta: Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny ,od momentu otrzymania Towaru (objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik), następnie po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma 14 dni na odesłanie rzeczy. Kupujący może zwrócić towar we własnym zakresie, lub skorzystać z usług firmy przewozowej Sprzedającego.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracana kwota obejmuje koszt produktu, oraz pierwotne koszty jego wysłania do wysokości najtańszej zwykłej ceny wysyłki, na której klient dokonał zakupu. W sytuacji kiedy konsument decyduje się na dokonanie zwrotu korzystając z usług transportowych Sprzedającego, kwota zwracana zostaje pomniejszona o ceną przesyłki zwrotnej według niżej podanego cennika.

Poniżej cennik przesyłek zwracanych:

Przesyłka o objętości do 0,45 m3 – 79 zł , do 0,79 m3 – 87 zł ,do 1,09 m3 – 94 zł , do 1,49 m3 – 99 zł

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć mailowo pod adresem: [email protected] , w takim przypadku firma LUCA niezwłocznie zwrotnie na adres e-mail, z którego otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą e-mailową.

4. Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał konsument, licząc od momentu otrzymania oświadczenia konsumenta, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób niewłaściwy.

6. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w takiej samej postaci, w jakiej otrzymał produkt. W przypadku braku możliwości zapakowania produktu w ten sam sposób, konsument powinien zabezpieczyć produkt w tak, aby nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, który zawarł umowę, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Gwarancja

RODZAJ GWARANCJI: producenta/dystrybutora
OKRES GWARANCJI: 24 miesiące, 12 miesięcy dla przedsiębiorców

Dodatkowe informacje
Jak zgłośić reklamację?

1. Kupujący może zglosić reklamację w sprawie zawartej umowy mailowo na adres: [email protected], lub w formie pisemnej na adres firmy: P.P.H.U. LUCA Cichosz Lucyna Radostowo 72, 11-320 Jeziorany.

Reklamacja poprawnie złożona powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail osoby Kupującej

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- opis reklamacji, oraz wskazanie żądania Kupującego,

- wskazanie daty powstania wady, oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

2. W sytuacji kiedy reklamacja będzie wymagała uzupełnienia na skutek braku danych, przed jej rozpatrzeniem Sprzedający zwróci się do Kupującego w celu uzupełnienia we wskazanym zakresie.

3.Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Kupującego, lub w formie pisemnej na adres poczty wskazany przez Kupującego.

DANE SPRZEDAWCY

MATERACE

RADOSTOWO 72

11-320 - JEZIORANY

NIP: 7432003523