Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

JAMS sprzedawca

Informacje

JAMS

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "JAMS" Joanna Lewandowska, zarejestrowaną w dniu 10.01.2010 r. przez Prezydenta Olsztyna i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Adres przedsiębiorstwa, dane do korespondencji i kontaktu ze sprzedawcą (adres do składania reklamacji wskazano w zakładce Reklamacja oraz Gwarancja): "JAMS" Joanna Lewandowska ul. Piłsudskiego79H, 10-449 Olsztyn e-mail: jams.sklep@gmail.com tel. główny 793477680 (godz. 8-16 od pon. do pt) NIP: 7393426804, REGON: 280576438 Pracujemy od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 09:00-15:00. Możliwość kontaktu przez formularz zgłoszenia w zakładce "Pytanie do Sprzedającego", zamieszczony przy każdej ofercie sprzedaży. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT i na życzenie kupującego wystawia fakturę.

Dane firmy

JAMS
Gębika 55A/14
10-691 Olsztyn
NIP: 7393426804
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Przedmiot sprzedaży wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz danymi do do przelewu ceny i kosztów wysyłki należy zwrócić na adres: "JAMS" Joanna Lewandowska ul. Piłsudskiego 79H, 10-449 Olsztyn

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

JAMS Joanna Lewandowska
ul.Piłsudkiego 79H
10-449 Olsztyn

Adres do zwrotów:

Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar sprzedawcy w terminie 14 dni. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz wskazaniem danych do zwrotu ceny i kosztów przesyłki należy przesłać na adres: "JAMS" Joanna Lewandowska ul. Piłsudskiego 79H 10-449 OlsztynReklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że wobec kupującego będącego przedsiębiorcą rękojmia jest wyłączona. Ponadto kupującemu będącemu konsumentem sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, zaś kupującemu będącemu przedsiębiorcą 1 miesięcznej gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej. Procedura reklamacyjna: a) każdy kupujący może złożyć reklamację (np. zawiadomienie o wadach sprzedanego towaru) w formie pisemnej na adres: "JAMS" Joanna Lewandowska, ul. Szarych Szeregów 11 , 10-079 Olsztyn, mailowo na adres: jams.sklep@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego. b) reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką kupujący występuje w portalu Arena.pl (login, nick) lub w przypadku jego braku imię i nazwisko kupującego, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji c) sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zaś w przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierać informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, sprzedawca zwróci się do składającego reklamację kupującego o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej o stosowne dane reklamacji d) odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do konta danego kupującego; w szczególnie uzasadnionych przypadkach sprzedawca jest uprawniony wysłać odpowiedź na inny, podany przez kupującego adres e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny kupującego wskazany w treści reklamacji e) kupujący ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez sprzedającego w ramach rozpoznania reklamacji - wówczas postanowienia punktów a) do d) stosuje się odpowiednio.