Kategorie

Konto

Koszyk

Sklep FotograficzneAkcesoria_pl

5

O naszym sklepie

Nasza firma powstała z pasji do fotografii. Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie i satysfakcja Klientów z jakości naszej obsługi i oferowanych produktów. Cały czas staramy się, aby nasza oferta była jak najlepsza.
Specjalizujemy się w sprzedaży detalicznej i hurtowej akcesoriów fotograficznych.Wszystkie towary będące w naszej ofercie sprowadzamy bezpośrednio od producentów (Chiny, Hong-Kong, Korea Pd, Japonia, Tajwan). Sami kontrolujemy proces produkcji dzięki temu możemy zagwarantować Państwu najwyższą jakość oferowanych produktów.
Każdego roku staramy się odwiedzać największe targi fotograficzne na świecie, aby móc zaoferować Państwu zawsze najlepsze i najnowsze rozwiązania z dziedziny fotografii.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do zakupów i stałej współpracy!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Infolinia:
tel: +48 790 468 618
e-mail: [email protected]
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
sobota - niedziela: zamknięte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adres do korespondencji:
FotograficzneAkcesoria.pl
ul. Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adres sklepu:
FotograficzneAkcesoria.pl
ul. Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W ramach odstąpienia od umowy konsument składa drogą mailową pisemne oświadczenia w terminie do 14 dni od daty odbioru przesyłki z przedmiotowym zamówieniem. Prawo zwrotu nie dotyczy przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy przysługuje możliwość skorzystania z roszczeń wynikających z tytułu wad fizycznych przedmiotu. Jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wadliwa rzecz zostanie wymieniona na wolną od wad albo wada zostanie usunięta.

 2.1. W przypadku wysyłki promocyjnej za 0 zł lub po obniżonej cenie za transport (Dzień Darmowej Dostawy i tp.) zwracana będzie kwota odpowiednio pomniejszona o koszt dostawy.

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan i/lub zawartość towaru, a więc towar nosi ślady używania i/lub jest nie kompletny, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.

4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu podanego na stronie kontakt.

5. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wykonanych (w tym przypadku po wysłaniu towaru umowa na usługę jest traktowana jako wykonana)

7. Do przesyłki zwrotnej powinno się dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument zakupu oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

8. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania oświadczenia na ustosunkowanie się do zawartej w nim treści. Po upływie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, zwrot uważa się za rozpatrzony pozytywnie chyba że sprzedawca ustosunkował się do treści przedmiotowego oświadczenia przed upływem tego terminu.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oświadczenia zwrot kwoty przedmiotu zamówienia następuje w terminie 14 dni na rachunek bankowy podany przez konsumenta lub inny wcześniej ustalony sposób.

9. W przypadku darmowej wysyłki przy zakupie produktu - odliczane są koszty za dostawę.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

II Pozostałe informacje nie zawarte w regulaminie:
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.
Formularz należy pobrać pod adresem: http://goo.gl/ngHJmu

Adres do zwrotów:

VIOLIN
Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Procedura reklamacji:

I Warunki gwarancji

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski poprzez oficjalną dystrybucję poszczególnych producentów.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta importera lub sprzedawcy obowiązującą na terytorium Polski. Warunki realizacji gwarancji są określane przez gwaranta w sposób zwyczajowo przyjęty. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia/skrócenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.

3. Gwarancja nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W trakcie odbioru zalecamy sprawdzić przesyłkę. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku z nieuzasadnioną reklamacją lub nieuzasadnionym zwrotem konsumenckim. W szczególności kosztami usług serwisowych diagnozowania przechowywania oraz spedycji przedmiotowych produktów.

6. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie artykułu 558 § 1 kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub urządzenia wynikającego z nieprawidłowego użytkowania, zamykania, mocowania, przykręcania oferowanych akcesoriów.

8. W przypadku braku kontaktu ze strony reklamującego, towar nie będący własnością firmy przechowywany jest do 30 dni. Po tym czasie będzie przekazany do utylizacji.


II Opis procedury reklamacji:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: [email protected] lub w formie pisemnej na adres do reklamacji i zwrotów.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nazwę użytkownika Arena.pl,
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. W miarę możliwości prosimy o dołączenie fotografii przedstawiającej defekt, ułatwi to dalsze postępowanie reklamacyjne. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

3. Jeżeli reklamowany produkt nie będzie zawierał formularza reklamacyjnego z opisaniem problemu firma może skontaktować się z reklamującym. W przypadku problemu z kontaktem będziemy czekać do momentu aż reklamujący skontaktuje się z firmą.


III Pozostałe informacje nie zawarte w regulaminie:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formularz reklamacyjny należy pobrać pod adresem: http://goo.gl/SBo11H

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adres do reklamacji:
FotograficzneAkcesoria
Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

Informacje dodatkowe:

I Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Konsument zgodnie z prawem ma 14 dni na odstąpienie od umowy oraz kolejne 14 dni na odesłanie przedmiotu. konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W ramach odstąpienia od umowy konsument składa drogą mailową pisemne oświadczenia w terminie do 14 dni od daty odbioru przesyłki z przedmiotowym zamówieniem. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy PRZEDSIĘBIORCÓW.

2.1. Przedsiębiorcy przysługuje możliwość skorzystania z roszczeń wynikających z tytułu wad fizycznych przedmiotu. Jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wadliwa rzecz zostanie wymieniona na wolną od wad albo wada zostanie usunięta.

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan i/lub zawartość towaru, a więc towar nosi ślady używania i/lub jest nie kompletny, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.

3.1. Integralną częścią odstąpienia od umowy jest potwierdzenie wniosku od Arena.pl, że transakcja nie doszła do skutku. Wniosek wysłanego przez Sprzedającego do Arena.pl i należy go potwierdzić mailowo. Należy sprawdzać czy nie trafił do teczki SPAM.

4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu podanego na stronie kontakt wraz z odstąpieniem od umowy oraz dokumentem zakupu, numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę. Druk dostępny pod linkiem http://goo.gl/ngHJmu

5. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wykonanych (w tym przypadku po wysłaniu towaru umowa na usługę jest traktowana jako wykonana)

7. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania oświadczenia na ustosunkowanie się do zawartej w nim treści. Po upływie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, zwrot uważa się za rozpatrzony pozytywnie chyba że sprzedawca ustosunkował się do treści przedmiotowego oświadczenia przed upływem tego terminu.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oświadczenia zwrot kwoty przedmiotu zamówienia następuje w terminie 14 dni na rachunek bankowy podany przez konsumenta lub inny wcześniej ustalony sposób.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

10. Adresat zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w momencie jej dostarczenia przez kuriera. Po podpisaniu odbioru opłaconej przesyłki, należy ją otworzyć i sprawdzić czy otrzymany sprzęt nie ma widocznych uszkodzeń (np. pęknięć, połamań lub luźno latających części). W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę uszkodzeń towaru (np. pęknięcia, połamania, luźno latające części) odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić wraz z Kurierem protokół szkody nie opuszczając miejsca zdarzenia. Tylko w tym czasie (tzn. w trakcie odbioru) szkoda może zostać uznana za wyrządzoną z winy firmy Kurierskiej. W przypadku gdy szkoda zostanie stwierdzona po odejściu Kuriera, ewentualnie sporządzony protokół szkody nie stanowi podstawy do ubieganie się o odszkodowanie od firmy kurierskiej.


II Pozostałe informacje nie zawarte w regulaminie:

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) KC przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adres do zwrotu:
FotograficzneAkcesoria
Zachodzącego Słońca 8
01-495 Warszawa

Gwarancja

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski poprzez oficjalną dystrybucję poszczególnych producentów.

2. Produkty posiadają instrukcję oraz gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terytorium Polski. Warunki realizacji gwarancji są określane przez gwaranta w sposób zwyczajowo przyjęty. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia/skrócenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.

3. Gwarancja nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się jeszcze w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezwykle istotne i pomocne przy reklamowaniu ewentualnych uszkodzeń lub braków w przesyłce powstałych w trakcie transportu z winy firmy Kurierskiej.

DANE SPRZEDAWCY

FotograficzneAkcesoria_pl

Pereca 2/624

00-849 - Warszawa

NIP: 6981566772