Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

FHU_Dave_Sklep sprzedawca

Informacje

FHU_Dave_Sklep

FHU Dave Łukasz Jaskowski ul. Jędrzeja Śniadeckiego 7/18 18-400 Łomża tel: 666-741-082 e-mail: fhudave@wp.pl

Dane firmy

FHU_Dave_Sklep
Jędrzeja Śniadeckiego 7/18
18-400 Łomża
NIP: 7182013784
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. 2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. 3. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. 4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni kalendarzowych – z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,. Kupujący może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru do kupującego. Zwrot pieniędzy następuje w terminie do 14 dni na wskazane konto przez kupującego. 5. Zwrot towaru należy przesłać bezpośrednio na adres siedziby naszej firmy. Koszt odesłania ponosi kupujący. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon fiskalny lub FV).

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

FHU Dave Łukasz Jaskowski
Jędrzeja Śniadeckiego 7/18
18-400 Łomża

Adres do zwrotów:

1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. 2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. 3. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. 4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni kalendarzowych – z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,. Kupujący może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru do kupującego. Zwrot pieniędzy następuje w terminie do 14 dni na wskazane konto przez kupującego. 5. Zwrot towaru należy przesłać bezpośrednio na adres siedziby naszej firmy. Koszt odesłania ponosi kupujący. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon fiskalny lub FV).Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Gwarantem może być zarówno producent, jak importer lub sam sprzedający. Udzielenie gwarancji polega na umieszczeniu stosownego oświadczenia w dokumencie gwarancyjnym, opisie transakcji, a nawet w reklamie towaru. Udzielenie gwarancji jest dobrowolne: to gwarant decyduje, czy udzieli konsumentom gwarancji na swój produkt oraz jaka będzie jej treść oraz zakres, czyli np. jaka będzie liczba napraw, warunki, w jakich może być dokonana wymiana sprzętu na nowy, czy będą podane adresy serwisów itp. Jeżeli towar jest wprowadzany do obrotu w Polsce, dokument gwarancyjny powinien być sporządzony w języku polskim, powinien być też jasny i zrozumiały. Musi też zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, obowiązki gwaranta, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.