Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

DomoweTekstylia sprzedawca

Informacje

DomoweTekstylia

DomoweTekstylia sklep internetowy zaprasza do zakupu: firan gotowych i na metry, zasłon, tkanin na metry, paneli firankowych, kompletów okiennych, obrusów, serwet, bieżników i serwetek,artykułów tekstylnych dla Dzieci -- Nasza firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów -- adres poczty elektronicznej: biuro@tisto.pl -- Pozasądowa Droga Rozstrzygnięcia Sporu W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR)

Dane firmy

DomoweTekstylia
Okrzei 63/3
87-800 Włocławek
NIP: 8881014181
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej na adres: zwroty@tisto.pl lub w formie papierowej na adres naszej firmy. Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) bezpośrednio do producenta: Fabryka Firanek WISAN SA DOM SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Włókniarzy 7 39-451 Skopanie do zwracanego towaru prosimy dołączyć informację: zwrot towaru zakupionego przez firmę VKR MARCIN JASIEWICZ, Włocławek. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami umniejszenia jej wartości. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty (ceny produktów i kosztów wysyłki) z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów przesyłki zwrotnej. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez producenta zwróconego zakupu. Prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Zwrotowi nie podlegają towary przygotowane na specjalne zamówienie Kupującego np.: - firany, zasłony, tkaniny sprzedawane ma metry bieżące i ucięte zgodnie z zamówieniem Kupującego - firany, zasłony, tkaniny obszyte zgodnie z zamówieniem Kupującego - firany, zasłony, tkaniny, do których została wszyta taśma marszcząca zgodnie z zamówieniem Kupującego - towary przygotowane na indywidualne zamówienie Kupującego (wykraczające poza standardową ofertę sprzedawcy). W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z nami poprzez e-mail: biuro@tisto.pl lub telefonicznie 534 603 475, celem ustalenia kolejnych kroków.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

Fabryka Firanek WISAN SA DOM SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
Włókniarzy 7
39-451 Skopanie

Adres do zwrotów:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej na adres: zwroty@tisto.pl lub w formie papierowej na adres naszej firmy. Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) bezpośrednio do producenta: Fabryka Firanek WISAN SA DOM SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Włókniarzy 7 39-451 Skopanie do zwracanego towaru prosimy dołączyć informację: zwrot towaru zakupionego przez firmę VKR MARCIN JASIEWICZ, Włocławek. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami umniejszenia jej wartości. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty (ceny produktów i kosztów wysyłki) z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów przesyłki zwrotnej. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez producenta zwróconego zakupu. Prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Zwrotowi nie podlegają towary przygotowane na specjalne zamówienie Kupującego np.: - firany, zasłony, tkaniny sprzedawane ma metry bieżące i ucięte zgodnie z zamówieniem Kupującego - firany, zasłony, tkaniny obszyte zgodnie z zamówieniem Kupującego - firany, zasłony, tkaniny, do których została wszyta taśma marszcząca zgodnie z zamówieniem Kupującego - towary przygotowane na indywidualne zamówienie Kupującego (wykraczające poza standardową ofertę sprzedawcy). W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z nami poprzez e-mail: biuro@tisto.pl lub telefonicznie 534 603 475, celem ustalenia kolejnych kroków.Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację. Wadliwy towar prosimy odesłać do producenta, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji: Fabryka Firanek WISAN SA DOM SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Włókniarzy 7 39-451 Skopanie Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć pisemny opis reklamacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1. imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail Kupującego, 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z nami poprzez e-mail: biuro@tisto.pl lub telefonicznie 534 603 475, celem ustalenia kolejnych kroków.