Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

DANE FIRMY:
ASANTE Joanna Płonka
ul.Broniewskiego 4/96
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372434277

tel.720745764
[email protected]


Dane kontaktowe do reklamacji /zwrotów:
ASANTE Joanna Płonka
ul.Broniewskiego 4/96
43-300 Bielsko-Biała
tel.720745764
[email protected]

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć drogą pisemną na adres sprzedawcy lub drogą elektroniczną na mail: [email protected]
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 wyżej wymienionej Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Towar powinien być zwrócony na koszt Kupującego wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres Sprzedawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwracany towar należy odesłać na adres:
ASANTE Joanna Płonka
Broniewskiego 4/96
43-300 Bielsko-Biała
Towar należy odesłać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do zwrotów:

ASANTE JOANNA PŁONKA
Broniewskiego 4/96
43-300 Bielsko-Biała

Reklamacje

Procedura reklamacji:

Procedura reklamacyjna

W przypadku ujawnienia się wady towaru Klient może skorzystać z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
W przypadku gwarancji producenta reklamację należy kierowaćdo gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej, natomiast w przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy na adres firmy bądź drogą elektroniczną podając dane Klienta, jego adres, numer dokumentu sprzedaży oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. Do reklamacji towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Odbierając przesyłkę z zamówionym towarem w momencie odbioru Klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności towaru, niezgodności towaru z zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Dane do korespondencji reklamacyjnej:
ASANTE Joanna Płonka
ul.Broniewskiego 4/96
43-300 Bielsko-Biała
tel.720745764
[email protected]

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć drogą pisemną na adres sprzedawcy lub drogą elektroniczną na mail: [email protected]
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 wyżej wymienionej Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Towar powinien być zwrócony na koszt Kupującego wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres Sprzedawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwracany towar należy odesłać na adres:
ASANTE Joanna Płonka
Broniewskiego 4/96
43-300 Bielsko-Biała
Towar należy odesłać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Gwarancja

W przypadku stwierdzenia wady, Konsument może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.

DANE SPRZEDAWCY

BabyShop

Broniewskiego 4/96

43-300 - Bielsko-Biała

NIP: 9372434277