Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto
Informacje

4kidspoint_pl

Sklep internetowy ErgoPoint / ComfortPoint / 4kidsPoint / Durable.cieszyn na portalu Arena.pl prowadzony jest przez: GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy 43-450), ul. Brody 79, posiadającą nr NIP 5482585928, nr REGON 242993315. Podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Skontaktujesz się z nami poprzez: - Tel. kom. +48 575 361 914 - Tel. 32 720 69 96 - Fax 32 720 69 86 - E-mail bok@4kidspoint.pl (4kidsPoint - artykuły dziecięce) ; e-mail info@ergopoint.pl (ErgoPoint - ergonomia i biurowe) - Adres (do zwrotów / reklamacji / kontaktu): 43-450 Ustroń, ul. Brody 79. Przed zwrotem zadzwoń do nas (ułatwimy zwrot): kom. +48 575 361 914 - Wysyłamy zamówienia jedynie na obszarze Polski. Wysyłka zamówienia poza granice kraju wymaga wcześniejszego kontaktu ze sklepem, uzgodnienia warunków wysyłki oraz wyceny indywidualnej wysyłki.

Dane firmy

4kidspoint_pl
ul. Andrzeja Brody 79
43-450 Ustroń
NIP: 5482585928
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

GRUPA SILESIA ALEKSANDRA BAŁON
ul. Andrzeja Brody 79
43-450 Ustroń

Adres do zwrotów:

Prawo do odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Arenie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: bok@4kidspoint.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Brody 79, 43-450 Ustroń. 5.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy; oświadczenie można również złożyć pisząc na adres e-mail bok@4kidspoint.pl: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Arena[numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Arena: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 6. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 7. Brak możliwości odstąpienia od umowy - kiedy nie przysługuje. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Areny nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze przetargu publicznego; - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 8.Oświadczenie Sprzedawcy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy (np. w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy).Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Gwarancja producenta Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach ErgoPoint / ComfortPoint / 4kidsPoint / Durable.cieszyn i/lub na stronach producenta produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. W przeważającej części produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Lokalizacje punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych (załączniki do produktów) oraz na stronach internetowych producentów. Niektóre produkty posiadają kartę gwarancyjną wewnątrz fabrycznie zamkniętego i opieczętowanego opakowania. W takim przypadku karta gwarancyjna produktu może nie być ostemplowana, co jednakże daje pewność, że produkt przez nikogo wcześniej nie był otwierany. Jeśli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez stempla prosimy o kontakt. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja producenta / dystrybutora dla konsumentów 24 m-ce lub dla przedsiębiorstw - 12 miesięcy


Pokaż więcej