AURORA_SZCZECIN

AURORA ADAM RUTKOWSKI

Dane firmy

AURORA ADAM RUTKOWSKI
MIESZKA I 63
71-011 SZCZECIN
NIP: 8522272730
REGON: 320545252
Kontakt
E-mail sprzedawcy
aurora.sklep24@gmail.com
Telefon sprzedawcy
796171572

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Po wylicytowaniu przedmiotu czekamy do 7 dni na wpłatę lub potwierdzenie zamówienia w formie pobraniowaj po tym terminie transakcja traci ważność. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: AURORA.SZCZECIN@WP.PL Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres AURORA ul. MIESZKA I 63-64, 71 - 011 Szczecin Sprzedawca ma prawo odmowic zwrotu w sytuacjach:- jezeli towar lub jego cześci skladowe sa zniszczone, w takim stopniu iz dalsza odsprzedaż jest nie możliwa.- jezeli termin od otrzymania produktu przekroczyl 14 dniSprzedawca ma prawo pomnieszyc wielkośc zwracanej kwoty w sytuacjach:- jezeli przedmiot jest zniszczony w stopniu umiarkowany, przez naklad pracy badzi wmymiane wadliwych elementow sprzedawca jest w stanie doprowadzić przedmiot do stanu przed wysyłką, a co za tym idzie przedmiot ponownie bedzie nadawał sie do sprzedazy jako "nowy".


KLIENT MA PRAWO SPRADZENIA ZGODNOSCI W/W DOMUMENTU ZWROTU Z USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA NA STRONIE MINISTERSTWA. Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Kupujący pokrywa koszt odesłania przedmiotu. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sytuacje w których odstąpienie od umowy nie będzie możliwe: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej; - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. PROSZĘ PAMIĘTAĆ IŻ ZDJĘCIA MAJA JEDYNIE CHARAKTER PODGLĄDOWY, MOGĘ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIC KSZTAŁTEM, KOLOREM ORAZ SPECYFIKA,

Zwroty

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Po wylicytowaniu przedmiotu czekamy do 7 dni na wpłatę lub potwierdzenie zamówienia w formie pobraniowaj po tym terminie transakcja traci ważność. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: AURORA.SZCZECIN@WP.PL Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres AURORA ul. MIESZKA I 63-64, 71 - 011 Szczecin Sprzedawca ma prawo odmowic zwrotu w sytuacjach:- jezeli towar lub jego cześci skladowe sa zniszczone, w takim stopniu iz dalsza odsprzedaż jest nie możliwa.- jezeli termin od otrzymania produktu przekroczyl 14 dniSprzedawca ma prawo pomnieszyc wielkośc zwracanej kwoty w sytuacjach:- jezeli przedmiot jest zniszczony w stopniu umiarkowany, przez naklad pracy badzi wmymiane wadliwych elementow sprzedawca jest w stanie doprowadzić przedmiot do stanu przed wysyłką, a co za tym idzie przedmiot ponownie bedzie nadawał sie do sprzedazy jako "nowy".


KLIENT MA PRAWO SPRADZENIA ZGODNOSCI W/W DOMUMENTU ZWROTU Z USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA NA STRONIE MINISTERSTWA. Koszt zwrotu rzeczy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Kupujący pokrywa koszt odesłania przedmiotu. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sytuacje w których odstąpienie od umowy nie będzie możliwe: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej; - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. PROSZĘ PAMIĘTAĆ IŻ ZDJĘCIA MAJA JEDYNIE CHARAKTER PODGLĄDOWY, MOGĘ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIC KSZTAŁTEM, KOLOREM ORAZ SPECYFIKA,

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

WSZYSTKIE PRODUKTY PRZEZ NAS SPRZEDAWANE SA NOWE, WOLNE OD WAD. NASZA FIRMA DZIAŁA OD 10 LAT NA RYNKU W OCZEKIWANIU NASZYCH WSZYSTKICH KLIENTÓW OŚWIADCZAMY IŻ FIRMA STOSUJE DOBRE PRAKTYKI SPRZEDAŻY RYNKOWEJ ORAZ UCZCIWEJ KONKURENCJI ZGODNE Z USTAWA ART. 12, USTĘP 1, PUNKT 15.

Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje : - uszkodzeń mechanicznych , termicznych, chemicznych- uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania: konserwacji czy eksploatacji,- uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa (w szczególności przy instalacji czy naprawach),- uszkodzeń spowodowanych dokonanymi przez użytkownika przeróbkami,- celowego uszkodzenia przez użytkownika,- rozbicia modelu, uderzeń i następstw z tego wynikłych - naturalnie zużywających się elementów ( zębatki w modelach ,szczotki silników, okładziny sprzęgieł , hamulców , akumulatorów , cięgieł , serwomechanizmów ) - zgubienia części - niewłaściwego docierania silnika, oraz uszkodzenia silnika spowodowane zabrudzeniem lub przegrzaniem - uszkodzeń wynikłych podczas niewłaściwego użytkowania w modelach samolotów , helikopterach uderzeń wirnikiem i śmigłami o przeszkody, czego częstym następstwem jest uszkodzenie silników oraz elektroniki Pamiętaj że niekiedy jeden upadek modelu lub uderzenie może wywołać poważne uszkodzenia.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ IZ KOLORY/KSZTAŁT PREZENTOWANE NA ZDJĘCIACH MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIC, ZALEŻNE OD USTAWIENI UŻYWANYCH PRZEZ FOTOGRAFA ORAZ WARUNKÓW W JAKICH ZDJĘCIA DO AUKCJI SĄ ROBIONE. W PRZYPADKU BRAKU UGODY MIEDZY KONSUMENTEM A SPRZEDAWCA ODNOŚNIE REKLAMACJI, KLIENT MA PRAWO SKIEROWANIA SPRAWY RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA LUB POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO PRZY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ. GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ: CZĘŚCI NATURALNIE ZUŻYWAJĄCE SIE (ŁOŻYSKA, PEDAŁY, ZĘBATKI, PASKI)BATERIE ZAWARTE W ZESTAWACH WSZELKIE ATRYBUTY DODAWANE GRATISOWO DO PACZEK

Gwarancja

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Po wylicytowaniu przedmiotu czekamy do 7 dni na wpłatę lub potwierdzenie zamówienia w formie pobraniowaj po tym terminie transakcja traci ważność. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: AURORA.SZCZECIN@WP.PL Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres AURORA ul. MIESZKA I 63-64, 71 - 011 Szczecin Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu w sytuacjach:- jeżeli towar lub jego cześć składowe sa zniszczone, w takim stopniu iz dalsza odsprzedaż jest nie możliwa.- jeżeli termin od otrzymania produktu przekroczył 14 dni Sprzedawca ma prawo pomniejszy wielkość zwracanej kwoty w sytuacjach:- jeżeli przedmiot jest zniszczony w stopniu umiarkowany, przez nakład pracy bądź wymianem wadliwych elementów sprzedawca jest w stanie doprowadzić przedmiot do stanu przed wysyłką, a co za tym idzie przedmiot ponownie będzie nadawał sie do sprzedaży jako "nowy".


WSZYSTKIE PRZEDMIOTY Z TEJ AUKCJI SĄ NOWE WOLNE OD WAD I OBIETE GWARANCJA.

GWARANCJA TYCZY SIE TYLKO WAD UKRYTYCH TOWARÓW, GWARANCJI NIE PODLEGAJA USZKODZENIA MECHANICZNE WYNIKAJĄCE Z WINY UŻYTKOWNIKA.

OKRES GWARANCJI DLA OSÓB FIZYCZNY 24 MIESIĄCE NA WADY UKRYTE, 12 MIESIĘCY NA FIRME.

Punkty odbioru osobistego

Szczecin
Aurora
Mieszka I 63
71-011 Szczecin

O Firmie

Informacje o sprzedającym

AURORA ADAM RUTKOWSKI

MIESZKA I 63

71 - 011 SZCZECIN

POLSKA

NIP: 852 227 27 30

REGON: 320545252

DOKUMENTY FIRMY WYDANE Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY URZĘDZIE MINISTERSTWA ROZWOJU.
Pozostałe informacje

DOWÓD ZAKUPU:

PARAGON LUB F-VAT

PRZYPIĘTE DO LISTU

PRZEWOZOWEGO

PROSZĘ PAMIĘTAĆ IŻ W MONECIE ZAGUBIENIA PARAGONU LUB

FVAT PRAWNYM DOWODEM SPRZEDAŻY JEST POTWIERDZENIE

PRZELEWU NA NASZE KONTO.

PRZEZ SFORMUŁOWANIE WYSYŁKA KURIERSKA ROZUMIEMY IZ PACZKA ZOSTANIE DOSTARCZONA DO KLIENTA W DNI ROBOCZE W GODZINACH 8.00 - 20.00. CENY WYSYŁKI PODANE TYCZA SIĘ TYLKO TERYTORIUM POLSKI, CHYBA ZE W AUKCJA MA OSOBNY CENNIK WYSYŁEK ZAGRANICZNYCH.

Państwa dane używane będą przez nas w celach księgowych, celach związanych z dostarczeniem oraz odbiorem zamówień, w celach kontaktu w przypadku niezgodności lub uzupełnienia zmówienia.


Szanowni Państwo, mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych oraz fakt, iż dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się pod adresem:

https://imge.pl/p/178094/n/17809415093749.pdf