Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

vetamigo sprzedawca

Informacje

vetamigo

Vetamigo Firma Handlowa zajmuje się sprzedażą artykułów dla zwierząt i doradztwem hodowlanym. Naszą wiedzę na temat hodowli , żywienia , opieki nad zwierzętami wykorzystaliśmy do założenia sklepu z artykułami dla zwierząt. Stale tą wiedzę poszerzamy aby nasza oferta była zawsze zgodna z zapotrzebowaniem miłośników zwierząt. W skład naszego Zespołu wchodzą osoby , które same mają zwierzaki , kochają je i dzięki temu rozumieją co tak naprawdę człowiek może zrobić dla zwierząt. Współpracujemy też z lekarzem weterynarii , który dba o fachowe porady dla ciągle pytających naszych Klientów. Jesteśmy dla Was od poniedziałku do piątku. Dzwońcie , mailujcie , kupujcie . NIP 6861190910 REGON 180533076 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr ewid. 3211/01 prowadzonej przez Burmistrza Brzozowa ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów. nr rachunku bankowego mBank 80114020040000310275700325 Adres 36-200 Brzozów ul. 3-go Maja 68 Tel. +48 603412660 w dni robocze , w godzinach 9.00-15.00 ( połączenie wg cennika połączeń do sieci PLAY) (po połączeniu w celu weryfikacji prosimy zgłosić , że dzwonią Państwo z Areny.pl email : vetamigoarena@interia.pl Pracujemy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

Dane firmy

vetamigo
3-go Maja 68
36-200 Brzozów
NIP: 6861190910
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

1. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient ( Kupujący ) ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobi, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności ( w tym za towar i przesyłkę - z tym , że zwrot za przesyłkę dotyczy tylko najniższej oferowanej przez Sprzedającego kwoty , Sprzedający nie pokrywa dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego). Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować Sprzedającego o tej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru i wysyłając go na adres vetamigoarena@interia.pl , lub listownie na adres firmy Vetamigo Firma Handlowa 36-200 Brzozów , ul. 3-go Maja 68. Sprzedający dopuszcza również informację telefoniczną . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej. 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru pokrywa Klient. Towar powinien być przed wysłaniem odpowiednio zabezpieczony aby uchronić go przed zniszczeniem . Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę , a w przypadku zgłoszenia o rezygnacji telefonicznego należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu w formie pisemnej. Przesyłkę należy wysłać najpóźniej do 14 dni od momentu zatwierdzenia przez nas odebrania zgłoszenia o rezygnacji. Zwrot wpłat Kupującego następuje po otrzymaniu rzeczy lub dowodu ich nadania , w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 3. Przesyłkę należy wysłać adres: Vetamigo Firma Handlowa ul. 3-go Maja 68 , 36-200 Brzozów. 4. UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: a. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; b. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli; h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać w formie pisemnej lub mailowej, na adres Adresata tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat Vetamigo Firma Handlowa ul. 3 - go Maja 68 36-200 Brzozów vetamigoarena@interia.pl Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru rzeczy ........................................................................................ Imię i nazwisko.................................................................... Adres................................................................................... Data..................................................................................... Podpis (w przypadku formy pisemnej)

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

Vetamigo Firma Handlowa
3-go Maja 68
36-200 Brzozów

Adres do zwrotów:

1. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient ( Kupujący ) ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobi, Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności ( w tym za towar i przesyłkę - z tym , że zwrot za przesyłkę dotyczy tylko najniższej oferowanej przez Sprzedającego kwoty , Sprzedający nie pokrywa dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego). Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować Sprzedającego o tej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru i wysyłając go na adres vetamigoarena@interia.pl , lub listownie na adres firmy Vetamigo Firma Handlowa 36-200 Brzozów , ul. 3-go Maja 68. Sprzedający dopuszcza również informację telefoniczną . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej. 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru pokrywa Klient. Towar powinien być przed wysłaniem odpowiednio zabezpieczony aby uchronić go przed zniszczeniem . Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę , a w przypadku zgłoszenia o rezygnacji telefonicznego należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu w formie pisemnej. Przesyłkę należy wysłać najpóźniej do 14 dni od momentu zatwierdzenia przez nas odebrania zgłoszenia o rezygnacji. Zwrot wpłat Kupującego następuje po otrzymaniu rzeczy lub dowodu ich nadania , w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 3. Przesyłkę należy wysłać adres: Vetamigo Firma Handlowa ul. 3-go Maja 68 , 36-200 Brzozów. 4. UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: a. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; b. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli; h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać w formie pisemnej lub mailowej, na adres Adresata tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat Vetamigo Firma Handlowa ul. 3 - go Maja 68 36-200 Brzozów vetamigoarena@interia.pl Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru rzeczy ........................................................................................ Imię i nazwisko.................................................................... Adres................................................................................... Data..................................................................................... Podpis (w przypadku formy pisemnej)Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta . 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę , może: a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego , przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 6. Konsument nie może odstąpić od umowy , jeżeli wada jest nieistotna. 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; b. żądać usunięcia wady. 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego , Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 11. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający , za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10. 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy; c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; d. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi . 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 18. W terminach określonych w pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.