Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży internetowej od 2008 roku. Cały czas się rozwijamy i poszerzamy nasz asortyment. W tym momencie oferujemy szeroki asortyment towarów z segmentów tj: lupy, latarki, wagi, dom, ogród, turystyka, dziecko, zwierzęta.

Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów, dlatego importujemy towar bezpośrednio od producenta. Dzięki temu możemy zagwarantować niskie ceny na rynku przy wysokiej jakości wykonania. Sukcesywnie zwiększamy obszar zasięgu naszej sprzedaży.

Nasi pracownicy dbają o to aby towar dotarł do naszych klientów w jak najkrótszym czasie.


Pozostałe informacje:

Paczki wysyłane przez Pocztę Polską, są odbierane przez kuriera w dniu następnym.

UWAGA!

Przy wyborze sposobie wysyłki odbiór w punkcie (paczkomaty) należy tylko i wyłącznie podać krajowy numer telefonu komórkowego. W przeciwnym razie paczka może zostać wstrzymana lub może być opóźnienie w wysyłce.

Numer konta do zwykłego przelewu bankowego:
92 1600 1462 1085 2473 6000 0001

Zgodnie z art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), ustawa ta wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21 i 24, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r. Do kwoty 450zł (brutto) wystawiana jest faktura uproszczona.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

30 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zastrzegamy, iż prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. 2014.827 ze zm.) przysługuje wyłącznie podmiotowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.)
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować VERK GROUP o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą na adres: B.O.K. VERK GROUP SIKORSKI SP.K. WYGODY 16 05-090 PODOLSZYN NOWY lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 888 055 550).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby złożyli Państwo, w np. wyżej wskazany sposób, oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
- Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: VERK GROUP SIKORSKI SP.K. WYGODY 16 05-090 PODOLSZYN NOWY

Ja / My niniejszym informuję / informujemy o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .../ umowy dostawy następujących rzeczy:... / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy:... / o świadczenie następującej usługi:... .

Data zawarcia umowy: ... /odbioru: ...

Imię i nazwisko konsumenta(ów): ...

Adres konsumenta(ów): ...

Podpis konsumenta(ów) ... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ...

Adres do zwrotów:

B.O.K. VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
ul. Wygody 16
05-090 Podolszyn Nowy

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Procedura reklamacji:

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa VERK GROUP. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Serwis VERK GROUP, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach procedury reklamacji jest bezwarunkowe.
3. Towar powinien zostać opakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczne dostarczenie do Serwisu VERK GROUP.
4. Towar powinien zostać przysłany z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo prosimy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień (gwarancja czy rękojmia).
5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowolny dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży, potwierdzenie transakcji z rachunku bankowego, kopia powiadomienia e-mail o dokonaniu zakupu/płatności itp.) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku VERK GROUP rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w VERK GROUP.
6. Informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
7. Reklamowany towar prosimy przesyłać na adres: B.O.K. VERK GROUP SIKORSKI SP.K. WYGODY 16, 05-090 PODOLSZYN NOWY.
8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, VERK GROUP uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
9. Adres, pod którym należy składać reklamacje: [email protected]
10. Kontakt z serwisem: +48 888 0 5555 0
11. UWAGA! Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Gwarancja

Rodzaj gwarancji: sprzedającego
Okres gwarancji: 12 miesięcy

DANE SPRZEDAWCY

verk_group

ul. Wygody 16

05-090 - Podolszyn Nowy

NIP: 5342500808