Kategorie

Konto

Koszyk

O naszym sklepie

Jesteśmy firmą z zabawkami, artykułami dla dzieci i niemowląt, która wchodzi na rynek e-commerce.

Naszą polityką, jest 100% zadowolenie klienta.

Naszym priorytetem, jest sprostać wszystkim, najbardziej wymagającym dzieciom oraz ich Mamom.

Dlatego też, nasz asortyment posiada Certyfikaty bezpieczeństwa i o takie artykuły jest stale poszerzany, abyśmy mieli pewność że nasze dzieci są bezpieczne i miały zawsze uśmiechnięte buzie!

Nasze motto "uśmiech dzieci to największy skarb".

Zdajemy sobie sprawę że w erze tak ogromnej różnorodności sklepów e-commerce z zabawkami i artykułami dla dzieci, niemowląt oraz ich Mam, będzie to niełatwe, ale wierzymy że stosunek jakości do ceny naszych produktów przyciągnie do nas wszystkie dzieci z rodzicami, tych dużych, i tych małych, którzy będą do nas powracać przez długie lata.

Pozdrawiamy

Sklep children-toys

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący

Zwroty

Procedura zwrotów:

Dodatkowe informacje

Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Nie przyjmuję zwrotów nadanych za pobraniem

Otrzymałeś gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas

Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? – w przypadku zwrotu towaru pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu

Adres do zwrotów:

Sklep internetowy z artykułami dla dzieci i niemowląt children-toys KLAUDIA MĄKA
ul. św. Jana 1/6
41-605 Świętochłowice

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Procedura reklamacji:

ZWROTY I REKLAMACJE SĄ REALIZOWANE PO OTRZYMANIU PRODUKTU W SIEDZIBIE FIRMY


W myśl przepisów moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru tranzakcji: umowa sprzedaży pojedyńczej rzeczy - termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.

Umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częćciach - początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części.

Pozostałe umowy ( np. usługi, zlecenia) - termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy!

Podstawa prawna: art.27 - 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827) Każda reklamacja będzie rozpatrywana priorytetowo!

W ciągu 14 dni od dnia odebrania paczki Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy na adres:

e-mail: [email protected]

lub na adres siedziby firmy:

sklep internetowy z artykułami dla dzieci i niemowląt children-toys

Klaudia Mąka
ul. Św.Jana 1/6
41-605 Świętochłowice
woj. Śląskie


w tytule prosimy wpisać odstąpienie od umowy.

Łączny czas od otrzymania reklamowanego produktu nie może przekroczyć 14 dni!
Łączny czas od otrzymania przez kupującego produktu wadliwego i jego zareklamowania a zwrotu kosztów które klient poniósł nie może przekroczyć 28 dni! W tym czasie paczka powinna być odesłana z formularzem odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dowodem zakupu (paragon, fakturę, itp.) oraz nr konta bankowego lub adres pocztowy do zwrotu poniesionych kosztów przez konsumenta.

W ciągu 14 dni od dnia odebrania paczki oraz po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, niezwłocznie zwrócimy poniesione koszty lub ich części poniesionych przez konsumenta na podany przez siebie numer konta bankowego lub przekazem pocztowym na wybrany przez siebie adres.

Zwroty odesłane po terminie 14 dni nie będą rozpatrywane, a paczka zostanie zwrócona na koszt konsumenta.

Nie odbieramy paczek nadanych do nas za pobraniem oraz tych skierowanych na paczkomaty.

Zwrot kosztów odbywa się w niezmienionej formie poniesionej przez kupującego!

O ile kupujący nie zadeklaruje innej formy zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie towaru zakupionego, Mowa tutaj o wymianie na inny towar w zbliżonej cenie lub podobny.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 30go maja 2014, art. 34 ust2, ustawy o prawach konsumenta zastrzegamy sobie prawo do odmowy ponoszenia kosztów przesyłki zwrotnej w uzasadnionych przypadkach.

Informujemy że w przypadku stwierdzenia korzystania z rzeczy w sposób niewłaściwy i niezgodny z przeznaczeniem, oraz z niezastosowaniem się do instrukcji obsługi, reklamacja nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona do konsumenta na jego koszt.

A tym samym reklamacja pozostanie bez dalszego biegu!.

Zwrot w ramach odstąpienia od umowy reguluje Art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827) . W ciągu 14 dni od dnia odebrania paczki Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci odstąpienia (informacja mailowa lub na piśmie). W tym czasie paczka powinna być odesłana z formularzem, w którym należy podać swój nick, nr zwracanych produktu wraz z ceną, nr konta do zwrotu, do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon, kartę płatności, itp). W ciągu 14 dni od dnia odebrania paczki realizowany jest zwrot na konto. Zwroty odesłane po terminie nie są rozpatrywane, a paczka jest zwracana na koszt klienta. Nie odbieramy paczek nadanych do nas za pobraniem oraz tych skierowanych na paczkomaty. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 30go maja 2014, art. 34 ust2, nie zwracamy kosztów przesyłki zwrotnej.

Informacje dodatkowe:

Odstąpienie do umowy

1.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ktory
zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od
zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania
przyczyny.
1.2. W przypadku skorzystania z prawa, o ktorym mowa w punkcie poprzedzającym,
Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o
odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, ktore może zostać
wysłane pocztą na adres:
Sklep internetowy children-toys
ul. św. Jana 1/6
41-605 Świętochłowice
woj.Śląskie;
może to także zrobić
drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy
przesłanego na adres mailowy sprzedawcy:
[email protected]

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o ktorym mowa w pkt. 1.1 nie wywołuje skutkow prawnych.
1.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
odstąpienia od umowy) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamowienia do realizacji).
1.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego
formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
1.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o ktorej mowa w art. 33 (tj. w sytuacji
dodatkowych kosztow wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę
na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposob dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta, ponosi Sprzedawca.
1.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2
ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu towaru.
1.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania
zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w terminie 14 dni od daty, w ktorej
odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,
rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego
upoważnioną.
1.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające
poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o rownowartość towaru uszkodzonego.
1.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w
tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego
niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
1.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o ktorym mowa w pkt 1.9
Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposob
zwrotu, ktory nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego
dodatkowych kosztow.
1.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umow ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
1.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta
potwierdza, iż zapoznał się z treścią informującą o warunkach odstąpienia od umowy, w tym potwierdza, iż został
zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od
daty wydania mu towaru.

Gwarancja

Rodzaj gwarancji
producenta/dystrybutora

Okres gwarancji
24 miesiące

DANE SPRZEDAWCY

childrentoys

ul. św. Jana 1/6

41-605 - Świętochłowice

NIP: 6272778076