Wszystkie kategorie
Moja ArenaZaloguj się lub utwórz konto

VanKing sprzedawca

Informacje

VanKing

elkar Sp. z o.o. jest firmą handlową branży motoryzacyjnej wyspecjalizowaną w sprzedaży części samochodowych do aut włoskich i francuskich. Na rynku istniejemy niemal 20 lat, jesteśmy firmą rodzinna z tradycjami, która równocześnie inwestuje w przyszłość i rozwój. Nasza sprzedaż obejmuje większość części mechanicznych do najpopularniejszych modeli Fiata i Iveco, przy czym plany rozwoju firmy obejmują nowe marki i grupy produktowe. Jesteśmy hurtownią, która zaopatruje dystrybutorów, sklepy i warsztaty. Nasza wiedza oraz doświadczenie pozwala skutecznie i szybko rozwiązać Państwa potrzeby związanych z zakupem cześci. Dostępność towaru na magazynie pozwala nam na wysłanie zamówienia jescze tego samego dnia. Jesteśmy dystrybutorem marki FAST . Klauzula informacyjna Niepołomice, 17.05.2018r W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest firma CELKAR Sp. z o.o. z siedzibą: 32-005 Niepołomicach, ul. Podłęska 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040981, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 679 -26-91-789, kapitał zakładowy: 1.050.000,00 zł (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: adres e-mail rodo@celkar.pl lub listownie, na adres podmiotu. 2. Administrator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD). 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach: • świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie, - podstawa prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), • udostępnienia Sklepu w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO), • Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług. 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody 6. Odbiorcami danych osobowych będą: • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklepu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, • podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, • Dotpay.pl, PayU, Przelewy24 lub inne - podmiot świadczący usługi płatności on-line w ramach sklepu na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych. 7. Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do: a. dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania b. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. c.w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. d. w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 9. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 10. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Dane przekazane Administratorowi będą przetwarzane w sposób automatyczny, nie będą jednak podlegały profilowaniu. Pozostałe informacje Nr Telefonu 785 055 424 Nr Konta : 87 1240 4748 1111 0010 7693 2501

Dane firmy

VanKing
Podłęska 25
32-005 Niepołomice
NIP: 6792691789
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Na zwroty mają Państwo 15 dni od zakupów. Zwroty prosze kierowąc na wskazany adres "Zwroty Celkar Podłeska 25 Niepołomice 32-005 "- przed zwróceniem towaru proszę o kontakt by usprawnić całą procedurę. Telefon - 785 055 424. Towar który jest zwracany nie powinien posiadać śladów uzytkowania w innym wypadku zgodnie z prawem kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru - jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Najprościej mówiąc możemy zrobić z towarem to samo co byśmy mogli zrobić w sklepie stacjonarnym. Wzór dokumentu: http://celkar.pl/pliki/PROTOKOL_ZWROTU_CELKAR.pdf

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

VanKing Celkar Group Sp z o.o.
Podłęska, 25
32-005 Niepołomice

Adres do zwrotów:

Przyjmujemy zwroty towarów nie używanych , klient ma prawo sprawdzić towar ( sprawdzenie polega na takim samym jakby można było zrobić w sklepie stacjonarnym) Nie można montować części i później zwracać. 15 dni od daty dostarczenia towaru. Protokół zwrotu : http://celkar.pl/pliki/PROTOKOL_ZWROTU_CELKAR.pdfReklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

RODZAJ GWARANCJI - Gwarancja na zasadach rękojmi OKRES GWARANCJI 12 miesięcy 1 miesiąc dla przedsiębiorców