Wszystkie kategorie
Moja Arena

Sklep Planetaagd_pl na Arena.pl

Informacje

Planetaagd_pl

Planetaagd_pl oferuje produkty wysokiej jakości, zarówno zamienniki, jak i oryginale części i akcesoria AGD, szybką wysyłkę do 24h roboczych od złożenia zamówienia oraz profesjonalne doradztwo - na wszelkie pytania odpowiadamy drogą mailową. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami. 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Krupnicza 5/1 , 32-123 Kraków 4. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są przykładowo na stronie internetowej: http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html lub wyszukując najbliższy punkt przez wyszukiwarkę internetową np.: https://www.google.pl/search?q=najbliższy+punkt+zbierania+elektrośmieci Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje: 1) WESSPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem). Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków, e-mail: kontakt@planetaagd.pl 2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: a) realizacji umów handlowych, których stroną jest Spółka (w tym obsługa procesu reklamacyjnego oraz zwrotu towarów w wyniku odstąpienia), dostarczenie zakupionych towarów oraz fakturowanie klientów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, podejmowania działań niezbędnych celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.– tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4) Kategorie odbiorców danych osobowych to: a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne, audytowe, marketingowe, c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT, d) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora, w tym w grupie przedsiębiorstw. e) Podmioty zajmujące się dostawą zakupionych towarów do klienta (operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy). 5) Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: a) współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; b) stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń Administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później; 7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych; 8) Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy miedzy Panem/Panią oraz Administratorem oraz jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a w razie braku ich podania – umowa pomiędzy Panem/Panią a Administratorem lub jednym ze współadministratorów nie może zostać zawarta. 11) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. Wszystkie dokumenty sprzedaży, w tym faktura VAT, są wysyłane drogą elektroniczną na skrzynkę mailową, udostępnioną przez Arena.pl podczas zakupu. Dokumenty te są generowane automatycznie przez system sprzedażowy.

Dane firmy

Planetaagd_pl
Krupnicza 5/1
31-123 Kraków
NIP: 6762518282
Odstąpienie od umowy
Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Na odstąpienie od umowy przysługuje 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Odstąpienie dotyczy tylko produktów, które nie były używane. W celu odstąpienia od umowy prosimy o kontakt mailowy.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupującyZwroty
Adres do zwrotów:

Planetaagd_pl
Księcia Józefa Poniatowskiego 12
32-700 Bochnia

Adres do zwrotów:

Kupujący ma możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktów w nienaruszonym stanie, nie mogą być używane. Sprzedawca zwraca koszt zamówienia oraz koszt wysyłki w równowartości najtańszej, oferowanej metody dostawy.Reklamacje
Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Gwarancja sprzedającego to 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód sprzedaży wysyłany drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.


Pokaż więcej