www_zooaquos_pl

Aquos Katarzyna Rusiniak

Dane firmy

Aquos Katarzyna Rusiniak
Klasztorna 13A
05-170 Zakroczym
NIP: 5241075829
REGON: 141759069
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@zoo-aquos.pl
Telefon sprzedawcy
607325525

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY
14 dni

ADRES DO ZWROTU
Aquos Katarzyna Rusiniak
Wrzosowa 57
05-220 Zielonka


KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA
kupujący


Odstąpienie od umowy

1) Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2) Prawo to nie przysługuje w przypadku: - rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta, - rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości, - rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - dzienników, periodyków lub czasopism - nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych, dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3)Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014

4) W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do Sklepu na adres korespondencyjny tj: Piotr Rusiniak Porannej Bryzy 42 03-284 Warszawa

5) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep , Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7) W przypadku odstąpienia od umowy, koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów bardzo dużych lub ciężkich typu: klatki, transportery, duże opakowania karmy lub żwirku itp. koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.

8) Zwrot wpłaty, dokonywany jest na to samo konto, z którego przelew został zaksięgowany na koncie bankowym Sklepu lub w przypadku paczek pobraniowych na koncie podanym przez konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy.

9) Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

10) LINK DO USTAWY: http://uokik.gov.pl/download.php?id=1224.

11) LINK DO NASZEGO FORMULARZA ZWROTÓW: goo.gl/oRGVOM

Zwroty

Adres do zwrotów: Aquos Katarzyna Rusiniak Klasztorna 13a 05-170 Zakroczym


Informacje dodatkowe:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY
14 dni

ADRES DO ZWROTU
Aquos Katarzyna Rusiniak
Wrzosowa 57
05-220 Zielonka

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA
kupujący

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do zwrotów: Aquos Katarzyna Rusiniak Klasztorna 13a 05-170 Zakroczym

Informacje dodatkowe:

W prawie reklamacji lub zwrotów prosimy o kontakt meilowy lub telefoniczny.


Wszystkie odsyłane paczki muszą posiadać opis usterki, skan dowodu zakupu oraz dane kontatkowe do osoby reklamującej.

ADRES DO REKLAMACJI

Aquos Katarzyna Rusiniak
Wrzosowa 57
05-220 Zielonka

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców


1) Kupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora na podstawie dowodu zakupu dołączanego do każdego zamówienia. Czas trwania okresu gwarancyjnego ustala dystrybutor, zazwyczaj są to 24 miesiące.

2) Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

3) Podstawą uznania ewentualnej reklamacji gwarancyjnej jest oryginał dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) bądź inny dokument potwierdzający zakup produktu w naszym sklepie.

4) Faktura VAT lub paragon są dokumentami potwierdzającymi rozpoczęcie terminu gwarancji dla produktów objętych gwarancją.

5) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować ze Sklepem drogą mailową na adres: sklep@zoo-aquos.pl.

6) Przy dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient obowiązany jest dostarczyć na adres korespondencyjny Sklepu, wskazany powyżej, reklamowany produkt wraz z podaniem numeru zamówienia i oryginałem dokumentu potwierdzającego zakup oraz wskazać wady produktu lub niezgodność produktu z umową, w szczególności wskazać jakich cech produkt nie wykazuje lub jakie cechy posiada, których mieć nie powinien. Klient powinien określić sposób realizacji swoich uprawnień wynikających z reklamacji.

7) Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku, gdy dla weryfikacji reklamacji wymagane będą dodatkowe ekspertyzy techniczne termin ten może zostać wydłużony.

Gwarancja

Gwarancja 2 lata na podstawie dowodu zakupu.

Punkty odbioru osobistego

Zakroczym
Aquos Magazyn
Klasztorna 13a
05-170 Zakroczym
Warszawa
Aquos Bródno
Porannej Bryzy 42
03-284 Warszawa

O Firmie

Informacje o sprzedającym
Punkty odbiorów zamówionych towarów (odbiór możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
Warszawa-Bródno
ul. Porannej Bryzy 42
Zakroczym
ul.Klasztorna 13a

Kontakt: 607325525
Pozostałe informacje
Na warunkach niniejszego Regulaminu prowadzi sprzedaż detaliczną na odległość oferowanych przez siebie produktów z wykorzystaniem infrastruktury internetowej.

I. Informacje ogólne

1) Dane firmy:

AQUOS Katarzyna Rusiniak

ul. Nieszawska 4A,

03-382 Warszawa

NIP: 524-107-58-29

REGON: 141759069

NR KONTA: 82 1140 2004 0000 3702 6024 2172 Mbank

2) Adres korespondencyjny oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji:

Piotr Rusiniak

Porannej Bryzy 42

03-284 Warszawa

3) Kontakt

Tel: 607325525

E-mail: sklep@zoo-aquos.pl

4)Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

5) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

6) Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

7)

Punkt odbiorów zamówionych towarów (Odbiór możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Warszawa-Bródno

ul. Porannej Bryzy 42

Zakroczym

ul.Klasztorna 13a

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1) Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.arena.pl

2) Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

3) Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4) Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie zostanie anulowane, jeśli nie zostanie ono potwierdzone przez Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

5) Płatność za zamówione w Sklepie produkty może nastąpić według wyboru klienta: przy odbiorze towaru lub przy złożeniu zamówienia w Sklepie.

6) Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po złożeniu zamówienia,

- przelewem – po tym, jak na wskazanym koncie Sklepu zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar,

jednak do zawarcia Umowy Sprzedaży towarów na odległość dochodzi dopiero w momencie wystawienia przez Sklep dowodu zakupu jakim jest paragon lub faktury Vat.

7) Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

8) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców oraz zamówienie nie zostało złożone w wyniku błędu systemu informatycznego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji, w tym o częściowej realizacja lub rezygnacji z zamówienia.

9) Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia lub zgodnie z datą podaną w konkretnej ofercie.

10) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firm kurierskich i związane z tym opóźnienia w dostawie.

11) W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

12) Nierejestrowane przesyłki pocztowe t.j "list priorytetowy" i "list ekonomiczny" wysyłane są na wyraźne polecenie klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie oraz nie można ich w żaden sposób zareklamować.

13) Klient w momencie odbioru paczki kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu w obecności doręczyciela. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek towaru zobowiązany jest do spisania protokołu adekwatnego do powstałej szkody. Protokół spisywany jest przez kuriera, a podpisywany przez klienta. Jeżeli protokół nie został spisany podczas odbioru paczki, firmy kurierskie przewidziały dodatkowy czas - 7 dni kalendarzowych na spisanie protokołu szkody w punktach obsługi klienta.

14) Do każdego zamówienia dołączona zostanie faktura VAT lub paragon, zgodnie z wyborem klienta. W przypadku wystawienia faktury VAT należy przy zamówieniu podać dane do FV.

15) W przypadku węży i innych elementów przycinanych na wymiar, według zaleceń kupującego tolerancja wymiarów wynosi +/- 5%. Elementy przycinane pod wymiar nie podlegają zwrotom.

16) Terminy dostaw podane na ogłoszeniach, są liczone w dniach roboczych oraz są podane orientacyjnie. Dokładamy wszelkich starań, żeby przesyłki były dostarczane jak najszybciej do odbiorców.

III. Odstąpienie od umowy

1) Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie może bez podania przyczyn odstąpić od

umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia

30 maja 2014 roku.

2) Prawo to nie przysługuje w przypadku:

- rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,

- rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości,

- rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- dzienników, periodyków lub czasopism

- nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych, dostarczonych w zapieczętowanym

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

3)Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza

odstąpienia od umowy znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4) W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt do Sklepu na adres korespondencyjny tj:

Piotr Rusiniak

Porannej Bryzy 42

03-284 Warszawa

5) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich

zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna

w granicach zwykłego zarządu.

6) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep , Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7) W przypadku odstąpienia od umowy, koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu

towarów bardzo dużych lub ciężkich typu: klatki, transportery, duże opakowania karmy lub żwirku itp. koszt zwrotu może być wyższy niż cena

standardowej paczki pocztowej.

8) Zwrot wpłaty, dokonywany jest na to samo konto, z którego przelew został zaksięgowany na koncie bankowym Sklepu lub w przypadku paczek pobraniowych na koncie podanym przez konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy

9) Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia

od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

IV. Reklamacje i gwarancje

1) Kupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora na podstawie dowodu zakupu dołączanego do każdego zamówienia.

2) Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

3) Podstawą uznania ewentualnej reklamacji gwarancyjnej jest oryginał dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) bądź inny dokument potwierdzający zakup produktu w naszym sklepie.

4) Faktura VAT lub paragon są dokumentami potwierdzającymi rozpoczęcie terminu gwarancji dla produktów objętych gwarancją.

5) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować ze Sklepem drogą mailową na adres: sklep@zoo-aquos.pl.

6) Przy dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient obowiązany jest dostarczyć na adres korespondencyjny Sklepu, wskazany powyżej, reklamowany produkt wraz z podaniem numeru zamówienia i oryginałem dokumentu potwierdzającego zakup oraz wskazać wady produktu lub niezgodność produktu z umową, w szczególności wskazać jakich cech produkt nie wykazuje lub jakie cechy posiada, których mieć nie powinien. Klient powinien określić sposób realizacji swoich uprawnień wynikających z reklamacji.

7) Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku, gdy dla weryfikacji reklamacji wymagane będą dodatkowe ekspertyzy techniczne termin ten może zostać wydłużony.

V. Dane osobowe Klienta

1)Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez Sklep.

2) Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz aktualizacji.

VI. Pozostałe informacje

1) Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej.

2) W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.