timeontime

TimeOnTime Piotr Misiek

Dane firmy

TimeOnTime Piotr Misiek
ul. Kolejowa 45/2
68-100 Żagań
NIP: 9241773731
REGON: 081024380
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@timeontime.pl
Telefon sprzedawcy
510567470

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Zwroty

Adres do zwrotów: TimeOnTime Piotr Misiek ul. Kolejowa 45/2 68-100 Żagań


Informacje dodatkowe:

https://timeontime.pl/reklamacja-zwrot-wymiana-r52

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: TimeOnTime Piotr Misiek ul. Kolejowa 45/2 68-100 Żagań

Informacje dodatkowe:

VIII. Rękojmia i gwarancja

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi lub na podstawie udzielonej gwarancji. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określone w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, opisanych poniżej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Reklamacje, zarówno z tytułu rękojmi i gwarancji, należy kierować:
• drogą elektroniczną na adres e-mail: serwis@timeontime.pl,
• przez stronę internetową: https://timeontime.pl/reklamacje
• pisemnie na adres podany w formularzu serwisowym sklepu.

3. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Towar objęty jest standardową 24 lub 36 miesięczną gwarancją ,obowiązującą od daty zakupu lub wysyłki towaru do Klienta, podstawą której jest dowód zakupu (np. kserokopia paragonu, faktury VAT) oraz karta gwarancyjna.


4. Dla zegarków marki Casio istnieje możliwość zawarcia dodatkowej, odpłatnej umowy gwarancyjnej na okres 36 miesięcy, zwaną dalej dodatkową gwarancją. Prawa i obowiązki stron umowy dodatkowej gwarancji regulują przepisy ust. 1-11pkt. VIII niniejszego regulaminu, które wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Potwierdzenie zawarcia umowy stanowi:

a) adnotacja w dowodzie zakupu w przypadku gdy dodatkowa gwarancja nabywana jest wraz z zakupem objętego nią zegarka, lub

b)odrębne potwierdzenie zawarcia dodatkowej umowy gwarancyjnej[K1] , gdy umowa zawierana jest w innym terminie.

Kupujący nabywający dodatkową gwarancję nie otrzymuje odrębnej karty gwarancyjnej

5. Gwarancja obejmuje wady stwierdzone podczas normalnego użytkowania sprzętu i uprawnia do bezpłatnej naprawy. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu gotówki w przypadku zgłoszenia po raz czwarty tej samej usterki.

6. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu należy o tym fakcie poinformować Sklep pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jej wystąpienia.

7. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Wraz z towarem należy przesłać: wypełniony formularz reklamacji (reklamacja), kserokopie dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki).

8. Termin rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu. Wady lub defekty sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w ciągu 30 dni, jednakże całkowity termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych lub czas oczekiwania na część zamienną od dostawcy.

9. Gwarancja nie obejmuje:


• czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków, uszczelek oraz innych materiałów eksploatacyjnych,
• normalnego zużycia eksploatacyjnego (np. zarysowane szkiełko; przebarwienia albo zmiany właściwości materiałowych niemetalowych pasków i bransoletek wykonanych ze skóry, tkanin, gumy; złuszczanie się pokryć galwanicznych) oraz ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka i bransolety,
• uszkodzenia części towaru w wyniku niestarannego/nieprawidłowego użytkowania, nadużywania, zaniedbania, uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, wgniecenia, zgniatanie, pęknięte szkiełko, itd.)

• uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń,
• wad powstałych na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca,
• zalania oraz zaparowania zegarka spowodowane w wyniku nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń termicznych lub brakiem konserwacji zegarka,
• odszkodowania za straty wtórne lub szkód pośrednich wynikających np. z posługiwania się , niedziałania, wad lub niedokładności zegarka.

10. Gwarancja traci ważność z powodu:
• niewłaściwego przechowywania i uchybień w konserwacji zegarka,
• gdy uszkodzenie jest wynikiem prób niefachowej naprawy ( np. wymiana baterii) wykonanej poza autoryzowanym serwisem oraz wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania niewłaściwych części,
• uszkodzenie powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania wskazań podanych przez Producenta (tj. nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji).

11. Koszty bezpośredniego odesłania reklamowanego towaru spoczywają na Kliencie.
W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Gwarancja

9. Gwarancja nie obejmuje:


• czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków, uszczelek oraz innych materiałów eksploatacyjnych,
• normalnego zużycia eksploatacyjnego (np. zarysowane szkiełko; przebarwienia albo zmiany właściwości materiałowych niemetalowych pasków i bransoletek wykonanych ze skóry, tkanin, gumy; złuszczanie się pokryć galwanicznych) oraz ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka i bransolety,
• uszkodzenia części towaru w wyniku niestarannego/nieprawidłowego użytkowania, nadużywania, zaniedbania, uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, wgniecenia, zgniatanie, pęknięte szkiełko, itd.)

• uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń,
• wad powstałych na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca,
• zalania oraz zaparowania zegarka spowodowane w wyniku nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń termicznych lub brakiem konserwacji zegarka,
• odszkodowania za straty wtórne lub szkód pośrednich wynikających np. z posługiwania się , niedziałania, wad lub niedokładności zegarka.

10. Gwarancja traci ważność z powodu:
• niewłaściwego przechowywania i uchybień w konserwacji zegarka,
• gdy uszkodzenie jest wynikiem prób niefachowej naprawy ( np. wymiana baterii) wykonanej poza autoryzowanym serwisem oraz wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania niewłaściwych części,
• uszkodzenie powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania wskazań podanych przez Producenta (tj. nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji).

O Firmie

esteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, prowadzącą sprzedaż zegarków i pasków renomowanych marek. Naszym klientom oferujemy szeroką gamę asortymentu, profesjonalne doradztwo oraz wysoką jakość świadczonych usług.Prowadzimy sprzedaż oryginalnych zegarków damskich i męskich wyłącznie znanych marek (Fossil, Swatch, Festina, Casio, Citizen ,Daniel Wellington ...) a każdy z zegarków dostarczany jest wraz ze stylowym opakowaniem producenta.Duży wybór, krótkie terminy realizacji zamówień, poważne traktowanie każdego klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb sprawiają, że jesteśmy najatrakcyjniejszym sprzedawcą markowych zegarków w Polsce.