styl_meble24

M&M PUSTKOWSCY S.C.

Dane firmy

M&M PUSTKOWSCY S.C.
Mikorzyn 130
63-600 Kępno
NIP: 6192020294
REGON: 302296432
Kontakt
E-mail sprzedawcy
stylmeble@interia.eu
Telefon sprzedawcy
886860866

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


ZOBACZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Informacje dodatkowe:

Czas na odstąpienie od umowy to 14 dni.

Zwroty

Adres do zwrotów: M&M PUSTKOWSCY S.C. Michał Pustkowski , Mateusz Pustkowski mikorzyn 130 63-600 Kępno


ZOBACZ FORMULARZ ZWROTU
Informacje dodatkowe:

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni
adres zwrotu:
M&M Pustkowscy s.c.
Michał Pustkowski, Mateusz Pustkowski

Mikorzyn 130
63-600 Kępno

Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: M&M PUSTKOWSCY S.C. Michał Pustkowski , Mateusz Pustkowski Mikorzyn 130 63-600 Kępno

Informacje dodatkowe:

reklamacje prosimy kierować wyłącznie na email: stylmeble@interia.eu - prosimy wysyłać zdjęcia uszkodzeń zaraz po rozpakowaniu paczki - przed montażem mebli, reklamacje rozpatrywane są do max 14 dni roboczych. Brakujące lub uszkodzone elementy będą dosłane na nasz koszt, w terminie możliwie najszybszym - max 31 dni roboczych.

Gwarancja

Okres gwarancji to 24 miesiące.

Produkty są objęte naszą gwarancją - producenta.

Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta powinno nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail: stylmeble@interia.eu
W zgłoszeniu reklamacji prosimy podać imię i nazwisko oraz opisać wadę towaru, a także należy dołączyć zdjęcie.
Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
Niepełnowartościowy towar zostanie wymieniony na nowy lub zwrócona jego równowartość również w ciągu 14 dni.

Punkty odbioru osobistego

Kępno
 
mikorzyn, 130
63-600 Kępno

O Firmie

sprzedaż internetowa mebli, szybka dostawa , niskie ceny wysoka jakość. zapraszamy
warunki dostawy:
dzień i godzinę dostawy ustala sprzedający nie klient(informujemy klienta o dostawi 1-2 dni przed dostawą).
towar dostarczany od 6.00 do 23.00
kierowcy nie wnoszą mebli do mieszań ( konieczność zorganizowania odbioru - osób do wnoszenia towaru)

Klauzula informacyjna dla Klientów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:
1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma M&M Pustkowscy s.c. Michał Pustkowski, Mateusz Pustkowski, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Mikorzyn 130 , 63-600 Kępno lub telefonując pod numer: 886860866
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
7. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne.
9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywanej umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
11. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
12. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.