starwax_polska

"EUROCHEMIA" Sp. z o.o.

Dane firmy

"EUROCHEMIA" Sp. z o.o.
Robotnicza 54
53-610 Wrocław
NIP: 6760057434
REGON: 350546587
Kontakt
E-mail sprzedawcy
pawel.pyrda@starwax.pl
Telefon sprzedawcy
502 843 857
Reklamacja z tytułu rękojmi. 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać poprzez formularz na stronie Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@starwax.pl lub marketing@starwax.pl lub pisemnie na adres: Eurochemia Sp. z o.o. ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław. 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Robotnicza 54, 53-608 Wrocław. 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. 7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Punkty odbioru osobistego

Wrocław
Eurochemia Sp. z o.o.
Robotnicza 54
53-608 Wrocław