speedoshop

SPEEDOSHOP JACEK KOCH

Dane firmy

SPEEDOSHOP JACEK KOCH
Dzieci Warszawy 9
02-495 Warszawa
NIP: 5251010984
REGON: 011476955
Kontakt
E-mail sprzedawcy
info@garnkiswiata.pl
Telefon sprzedawcy
226670878

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Speedoshop o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Speedoshop, ul Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa / adres poczty elektronicznej: info@garnkiswiata.pl). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
Kupujący odsyła zwracany towar na swój koszt.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

Zwroty

Informacje dodatkowe:

W przypadku odstąpienia od umowy Speedoshop zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Speedoshop), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Speedoshop został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
Speedoshop może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Speedoshop, ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Speedoshop. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres: info@garnkiswiata.pl. Firma Speedoshop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Reklamowany towar należy odesłać najtańszą przesyłką na adres: Speedoshop, ul. Dzieci Warszawy 9, 02-495 Warszawa
Istnieje możliwość odbioru towaru do reklamacji za pośrednictwem naszego kuriera po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem sklepu pod nr telefonu: 22 667 08 78

Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić jej stan techniczny z zewnątrz (opakowanie). W wypadku jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzenia uszkodzenia prosimy o sporządzenie odpowiedniego protokołu szkody. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych można odmówić przyjęcia towaru

Gwarancja


Punkty odbioru osobistego

Warszawa
Speedoshop
Dzieci Warszawy 9
02-495 Warszawa

O Firmie

Sklep internetowy www.garnkiswiata.pl to miejsce, w którym można znaleźć niezbędne akcesoria do kuchni i jadalni w jednym miejscu. Ideą sklepu było zgromadzenie najpopularniejszych marek i producentów w oparciu o rozsądny stosunek jakości do ceny.
Właścicielem sklepu jest:
"Speedoshop" Jacek Koch
ul. Dzieci Warszawy 9
02-495 Warszawa
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
NIP: 525 101 0984
REGON: 011476955