mw_best_shop

MW GROUP s.c. Wojciech Patro, Mateusz Jakubiec

Dane firmy

MW GROUP s.c. Wojciech Patro, Mateusz Jakubiec
Lelewela 23/25
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372687825
REGON: 365933720
Kontakt
E-mail sprzedawcy
bok@mwgroup.com.pl
Telefon sprzedawcy
797 357 797

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Jeżeli chcesz odstąpić od umowy:

Prosimy o kontakt w celu ustalenia miejsca wysyłki zwrotnej. Adres wysyłki jest inny niż siedziba firmy.

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 3 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy (zwrot kwoty nie uwzgędnia poniesionych kwot za przesyłkę). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.Zwrotu można dokonać do 14 dnia od daty zakupu.

Do przesyłki proszę załączyć paragon lub fakturę.

Zwroty

Informacje dodatkowe:

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

Prosimy o kontakt w celu ustalenia miejsca wysyłki zwrotnej. Adres wysyłki jest inny niż siedziba firmy.

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 3 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy (zwrot kwoty nie uwzgędnia poniesionych kwot za przesyłkę). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.Zwrotu można dokonać do 14 dnia od daty zakupu.
Do przesyłki proszę załączyć paragon lub fakturę.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Czas na reklamację 2 lata

§ 4. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.

2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem wportalu aukcujnego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Klienta

3. W formularzu reklamacyjnym należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu.

4. Wypełniony formularz należy przesłać sprzedającemu na adres: MW GROUP s.c. W. Patro, M.Jakubiec, Bielsko-Biała 43-300 ul Lelewela 23/25 lub jego skan przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@mwgroup.com.pl.

5. W formularzu reklamacyjnym powinny zawierać się wszelkie dane Klienta niezbędne do skontaktowania się z nim od strony Sprzedawcy. Prócz tego formularz reklamacyjny należy uzupełnić o następujące dane: wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Niezbędnym jest załączenie do reklamacji paragonu lub faktury.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 28 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres podany przez Kupującego lub drogą telefoniczną.

7. Klient jest zobowiązany na swój koszt odesłać Sprzedającemu reklamowany Towar. W celu ustalenia adresu wysyłki prosimy o kontakt.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.

WAŻNE! Każda paczka jest starannie zapakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić podczas odbioru w obecności osoby, która dostarczyła przesyłkę. Jakiekolwiek wątpliwości związane z widoczną ingerencją w paczkę bądź ślady jej uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić dostawcy i spisać protokół zgłoszenia/szkody.

Gwarancja

Wszystkie nasze produkty objęte są gwarancją (producenta/dystrybutora). Jest to 24 miesiące od dnia dokonania zakupu.

O Firmie

Telefon :797 357 797

E-mail:biuro@mwgroup.com.pl

Godziny pracy
poniedziałek08:00 - 18:00
wtorek08:00 - 18:00
środa08:00 - 18:00
czwartek08:00 - 18:00
piątek08:00 - 18:00
sobota08:00 - 18:00
Informacje o sprzedającym

"MW GROUP" s.c Wojciech Patro, Mateusz Jakubiec

ul. Lelewela 23/25, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372687825

NIP UE: PL 9372687825

REGON: 365933720