leder_pl

Firma Leder Małgorzata Baczyńska

Dane firmy

Firma Leder Małgorzata Baczyńska
Śródmiejska 5
68-200 Żary
NIP: 9281000923
REGON: 970368312
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@leder.pl
Telefon sprzedawcy
683742828

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Prawo odstąpienia od umowy
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Bieg terminu odstąpienia rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwroty

Informacje dodatkowe:

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty otrzymania przesyłki.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy powiadom nas o swojej decyzji przesyłając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Listownie na adres:
Firma LEDER , 68-200 Żary ul.Pocztowa 11
Mailem na adres: sklep@leder.pl

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.

Jeżeli zamówienie zostało przez Ciebie opłacone przy odbiorze, prosimy o podanie numeru rachunku bądź danych do przekazu pocztowego, na które będziemy mogli zwrócić pieniądze.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@leder.pl. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres 68-200 Żary, ul.Pocztowa 11.

Gwarancja

Jako nasz klient masz niezbywalne prawo zareklamowania rzeczy wadliwej. Możesz skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi ustawowej (jeżeli towar ma wadę).
W przypadku pisemnej gwarancji możesz samodzielnie wysłać wadliwy produkt do serwisu producenta, na adres podany w karcie gwarancyjnej lub uzyskany na infolinii. Możesz też odesłać go do nas na adres podany poniżej , ale wydłuży to czas załatwienia sprawy.
W przypadku skorzystania z rękojmi prosimy o odesłanie towaru na nasz adres
68-200 Żary, ul. Pocztowa 11.
W każdym z przypadków prosimy o wysłanie wraz z kompletnym produktem który chcesz zareklamować, wypełnionego pisma reklamacyjnego oraz dowodu zakupu towaru np: paragonu, faktury.

Punkty odbioru osobistego

Żary
Bajeczka
Pocztowa 11
68-200 Żary

O Firmie

Firma LEDER istnieje od ponad 25 lat. Jesteśmy jednym z największych dostawców detalicznych zabawek i artykułów szkolnych w polskim internecie. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów wielu firm. Najważniejsze dla nas to przedstawicielstwo firm LEGO, PLAYMOBIL, SCHLEICH.

Kluczem naszego sukcesu jest nastawienie się na potrzeby naszych klientów. Pełen asortyment produktów, atrakcyjne ceny , szybkość wysyłki powodują że jesteśmy dla Państwa atrakcyjnym kontrahentem, a powracający ponownie klienci świadczą o naszej dobrej marce.