lar

Firma Handlowo - Usługowa Lampasiak Iwona

Dane firmy

Firma Handlowo - Usługowa Lampasiak Iwona
ul. Kościańska 12
64-010 Krzywiń
NIP: 6981003129
REGON: 410197666
Kontakt
E-mail sprzedawcy
lar-leszno@lar-leszno.eu
Telefon sprzedawcy
733709770

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

Zwrotowi nie podlega towar który, został wyprodukowany na potrzeby klienta, np. nadruk na przedmiotach reklamowych lub inne przedmioty wyprodukowane na życzenie klienta, zaakceptowane drogą mailową lub telefoniczną.

Zwroty

Adres do zwrotów: Firma Handlowo - Usługowa Lampasiak Iwona ul. Kościańska 12 64-010 Krzywiń


Informacje dodatkowe:

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Zwrotowi nie podlega towar który, został wyprodukowany na potrzeby klienta, np. nadruk na przedmiotach reklamowych lub inne przedmioty wyprodukowane na życzenie klienta, zaakceptowane drogą mailową lub telefoniczną.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: Firma Handlowo - Usługowa Lampasiak Iwona ul. Kościańska 12 64-010 Krzywiń

Informacje dodatkowe:

Reklamacje:

Wszelkie reklamacje jakościowo - ilościowe dotyczące otrzymanego towaru przyjmowane są wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności kuriera!Otrzymując towar od przewoźnika masz obowiązek sprawdzić czy nie jest on uszkodzony, czy zawartość przesyłki jest zgodna ze złożonym zamówieniem, jeżeli są jakieś braki lub uszkodzenia spisujesz protokół reklamacyjny w obecności kuriera.Reklamacje są rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. (reklamowany towar kupujący przesyła na swój koszt a zwrotowi podlega wyłącznie wartość towaru w przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie)Reklamacje po dokonaniu akceptacji projektu nie będą uwzględniane. Projekty wykonywane przez:

Firma Handlowo Usługowa Lampasiak Iwona, są jej własnością, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane do realizacji usług w innych drukarniach i agencjach reklamowych.Zwrotowi nie podlega towar który, został wyprodukowany na potrzeby klienta, np. nadruk na przedmiotach reklamowych lub inne przedmioty wyprodukowane na życzenie klienta, zaakceptowane drogą mailową lub telefoniczną.

Gwarancja

RODZAJ GWARANCJI
producenta/dystrybutora
OKRES GWARANCJI
6 miesięcy

O Firmie

Witajcie :)

Nasza firma istnieje na rynku od 1991 roku.

Branżą reklamową pasjonujemy się od około 5 lat.

Na początku zajmowaliśmy się reklamą zewnętrzną.

Z upływem czasu zaczęliśmy rozwijać się i wprowadziliśmy do oferty gadżety reklamowe.

Po pewnym czasie całkowicie przekształciliśmy profil działalności w dystrybucję oraz produkcję gadżetów.

Regularnie inwestujemy w nowe technologie i rozwiązania, uczęszczamy na szkolenia z branży reklamowej.

W naszej ofercie jest około 20 tysięcy różnych przedmiotów z możliwością nadruku.

Codziennie staramy się, aby nasze ceny były najatrakcyjniejsze w Kraju.