galeria_lucznik

M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane firmy

M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Macieja Miechowity 1
51-162 Wrocław
NIP: 8943036406
REGON: 021773289
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@galerialucznik.pl
Telefon sprzedawcy
+48785663893

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

30 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Zwroty

Adres do zwrotów: M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Macieja Miechowity 1 51-162 Wrocław


Informacje dodatkowe:

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30-dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Pismo owe złożone powinno być za pośrednictwem panelu "Twoje konto" na stronie www.galerialucznik.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy poinformowania nas o swojej decyzji telefonicznie. Odstąpienie od umowy wiąże się z obowiązkiem zwrotu Towaru w trybie i na warunkach określonych poniżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze na wskazany numer konta, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne zaproponowane indywidualnie rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Ze zwrotem płatności możemy wstrzymać się do czasu otrzymania rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy, co skutkować może wydłużeniem czasu realizacji zwrotu.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres "Galeria Łucznik", ul. Macieja Miechowity 1, 51-162 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wskazujemy, że przesyłki wysyłane na nasz koszt z płatnością przy odbiorze nie będą przez nas przyjmowane.

Celem przyspieszenia procedury zwrotu, mogą Państwo opisać przesyłkę od zewnątrz określeniem "ZWROT TOWARU", nie jest to jednak wymagane. Opisanie takie musi mieć miejsce na opakowaniu chroniącym towar do transportu, nie może zostać naniesione na opakowaniu samego towaru. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do zwrotów: M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Macieja Miechowity 1 51-162 Wrocław

Informacje dodatkowe:

Przedsiębiorstwo M&M Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać za pośrednictwem formularza udostępnionego przez operatora sklepu na stronie www.galerialucznik.pl w zakładce "Twoje konto" lub kierować na adres sklep@galerialucznik.pl. Operator sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Operator sklepu jest dystrybutorem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi producent. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Dystrybutor - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu.

Gwarancja

Produkty zaopatrzone w karty gwarancyjne objęte są gwarancją producencką, która nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień reklamacyjnych wynikających z prawa do reklamacji z tytułu rękojmi. Towary nie posiadające karty gwarancyjnej objęte są ustawowym prawem do reklamacji z tytułu rękojmi i odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.

Punkty odbioru osobistego

Wrocław
Galeria Łucznik
ul. Macieja Miechowity 1
51-162 Wrocław

O Firmie

Galeria Łucznik to oficjalny i autoryzowany sklep internetowy marki Łucznik, znanej z legendarnych już maszyn do szycia i uznanej na rynku artykułów gospodarstwa domowego. Sklep internetowy prowadzi wysyłkę na terenie całej Unii Europejskiej, sklep fizyczny i salon firmowy zaś mieszczą się we Wrocławiu.