eautoradio

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTO HI-FI Maciej Nowak

Dane firmy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTO HI-FI Maciej Nowak
Błękitna 89
04-663 Warszawa
NIP: 1130143715
REGON: 012832837
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@eautoradio.pl
Telefon sprzedawcy
228127318

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


ZOBACZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Informacje dodatkowe:

Prawo odstąpienia od umowy:
1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


2. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem arena.pl, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@eautoradio.pl, osobiście lub listownie na adres naszej firmy.


Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],

Data zawarcia umowy to [data],
data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login arena.pl: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]
Numer rachunku bankowego do zwrotu płatności: [numer konta]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

3.Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.


4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5.W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). Towar winien dotrzeć do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.


7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 4.


9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwracanych za pobraniem.

Zwroty

Adres do zwrotów: PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK UL. BŁĘKITNA 89 04-663 WARSZAWA


Informacje dodatkowe:

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
adres:
PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK
UL. BŁĘKITNA 89
04-663 WARSZAWA

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). Towar winien dotrzeć do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Każdy inny zwrot towaru nie wynikający z odstąpienia od umowy należy wcześniej uzgodnić.

Nie przyjmujemy przesyłek zwracanych za pobraniem.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do zwrotów: PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK UL. BŁĘKITNA 89 04-663 WARSZAWA

Informacje dodatkowe:

Możliwe sposoby kontaktu oraz miejsce składania reklamacji: - listownie na adres siedziby firmy, - osobiście w siedzibie firmy tj. ul. Błękitna 89, 04-663 Warszawa, - email: sklep@eautoradio.pl - telefon: 22 812 73 18, 22 621 09 49

Opis procedury reklamacyjnej:
W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. Każdy towar zakupiony w eautoradio jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta

2. złożyć reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 2 lata - rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep eautoradio niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez eautoradio albo eautoradio nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni eautoradio nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Gwarancja

Wszystkie produkty objęte są 12 lub 24 miesięczną gwarancją producenta lub dystrybutora. Do każdego zakupionego przedmiotu dodawane są warunki gwarancji.
W każdej ofercie określony jest okres gwarancji i informacja przez kogo jest świadczona.

Punkty odbioru osobistego

Warszawa
PUH AUTO HI-FI M. NOWAK
Błękitna 89
04-663 Warszawa
Warszawa
PUH AUTO HI-FI M. NOWAK sklep Auto Radio
Ludna 5
00-405 Warszawa

O Firmie

Informacje o eautoradio

Nasza firma istnieje na rynku od 1993 r. Zajmujemy się sprzedażą radii samochodowych, głośników samochodowych, wzmacniaczy samochodowych, subwooferów, odtwarzaczy DVD, paneli LCD, nawigacji satelitarnych, zestawów BT. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, montażu i dystrybucji car-audio.

Właścicielem konta eautoradio i Sprzedającym jest PUH Auto Hi-Fi Maciej Nowak z siedzibą w Warszawie (04-663), ul. Błękitna 89, NIP: 1130143715 zarej. w CEIDG czyli ORGAN, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ DZIAŁ. GOSPOD. jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Cechy świadczenia - dokładny opis sprzedawanego produktu znajduje się w opisie każdego z produktów.
Pozostałe informacje
Koszty zakupu, wraz z kosztami transportu - podane są każdorazowo w ofercie. Koszt zakupu uzależniony jest od ilości kupowanych przedmiotów, ich gabarytów. NIE WYSYŁAMY ZA GRANICĘ. WYSYŁKA - TYLKO NA TERENIE POLSKI !!!! Sposób i termin zapłaty za zakupy: Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty zakupu.

Możliwe są następujące formy płatności:
- przelew na rachunek bankowy- na podany poniżej numer rachunku bankowego, należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest realizowane. Nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.
Rachunek numer: PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK, UL. BŁĘKITNA 89, 04-663 Warszawa
numer rachunku bank BGŻ BNP Paribas 71 2030 0045 1110 0000 0152 1630

- przelew online: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24
- płatność gotówką u Kuriera (wysyłamy za pośrednictwem DPD) - przy wyborze opcji przesyłka kurierska pobraniowa
- płatność gotówką (lub kartą w wybranym sklepie) przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.

Towar jest fabrycznie nowy - wolny od wad .
Zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.