bigben_pl

AMIQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane firmy

AMIQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleje Jerozolimskie 179/-1/21A
02-222 Warszawa
NIP: 7010892423
REGON: 381814799
Kontakt
E-mail sprzedawcy
kontakt@bigben.pl
Telefon sprzedawcy
664257285

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


ZOBACZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Informacje dodatkowe:

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Zwrot płatności obejmuje również najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu udostępniony w ofercie, nie zależnie od wyboru kupującego.Aby odstąpić od umowy zawartej na Arena.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@bigben.pl.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres BIGBEN, ul. Grzybowska 80/82 lok.125, 00-844 Warszawa.WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży: nazwa produktu:

nazwa towaru/nr oferty:

imię i nazwisko:

adres:

data (odstąpienia od umowy):

nr rachunku bankowego do przelewu zwrotnego:

Podpis: (jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)UWAGA! Zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt.Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Arena.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze transakcji publicznej;

-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl. (W zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich).

Zwroty

Adres do zwrotów: BIGBEN Grzybowska 80/82 lok.125 00-844 Warszawa


Informacje dodatkowe:

Przesyłkę należy nadać na adres BIGBEN, ul. Grzybowska 80/82 lok.125, 00-844 Warszawa.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Adres do zwrotów: BIGBEN Grzybowska 80/82 lok.125 00-844 Warszawa

Informacje dodatkowe:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@bigben.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko,

- adres,

- adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Gwarancja

Standardowy okres gwarancji wynosi 3 lata z możliwością przedłużenia do 6 lat.

Dzięki gwarancji polskiego dystrybutora ZIBI S.A. serwis zegarków jest realizowany na terenie całej Polski w kilkudziesięciu autoryzowanych serwisach Casio, bez konieczności odsyłania zegarka do sprzedającego.

Gwarancja ulega przedłużeniu o kolejne 3 lata na warunkach określonych w gwarancji trzyletniej - automatycznie, jeśli kupujący dokona dodatkowej wpłaty w terminie do 30 dni od daty zakupu (data z paragonu lub fvat). Przedłużenie gwarancji obejmuje wyłącznie zegarki marki CASIO.

Dokładne informacje wraz z danymi do przelewu zawarte będą w karcie gwarancyjnej dołączonej do zegarka.

OPŁATA WYNOSI:

20 zł dla zegarków w cenie detalicznej do 1000 zł
40 zł dla zegarków powyżej 1000 zł (ceny detalicznej)
Podstawę roszczenia do wykonania usługi naprawy gwarancyjnej stanowi gwarancja trzyletnia wraz z potwierdzeniem przelewu na konto przedstawiciela CASIO Zibi S.A.

Do zrealizowania naprawy w ramach gwarancji niezbędny jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna (opcjonalnie jej przedłużenie).

Punkty odbioru osobistego

Warszawa
BIGBEN
Grzybowska 80/82 lok.125
00-844 Warszawa

O Firmie

Sklep stacjonarny:
ul. Grzybowska 80/82 lok.125

00-844 Warszawa (biurowiec Kolmex, 1 piętro)


poniedziałek: 09:00 - 18:00

wtorek - czwartek: 09:00 - 19:00

piątek: 09:00 - 18:00

sobota: 11:00 - 15:00


płatność kartą i gotówkątelefon: 667-257-285
e-mail: kontakt@bigben.pl