abcKOBIETY

Stec Konrad

Dane firmy

Stec Konrad
Radawiec Duży 320a
21-030 Motycz
NIP: 9462309357
REGON: 060429647
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@abckobiety.com
Telefon sprzedawcy
535533532

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa
kupujący

Formularz zwrotu towaru , który należy dołączyć do zwracanego towaru :
http://abckobiety.com/formularzzwrotutowaru.pdf

ODSTĄPIENIE OD UMOWY : Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta . Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( *wzór poniżej ) w terminie 10 dni od otrzymania towaru o odstąpieniu na adres rajkobiet@gmail.com . W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są kupującemu koszty przesyłki towaru do niego, jednak jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany na aukcji zwykły sposób dostarczenia, nie będą zwracane dodatkowe koszty poniesione przez kupującego . Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta- w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym; tzn. towar posiada oryginalne, nienaruszone etykiety i opakowanie oraz nie nosi jakichkolwiek znamion użytkowania.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca). * Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać meilem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od otrzymania towaru na adres abckobiety@onet.pl ):

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy]

Zakupiony towaru należy zwrócić wraz z dowodem zakupu ( paragon / faktura ) oraz z wypełnionym formularzem(**)

Formularz zwrotu towaru , który należy dołączyć do zwracanego towaru :

http://abckobiety.com/formularzzwrotutowaru.pdf

Adres do zwrotu
Stec Konrad
Radawiec Duży 320a
21-030 Motycz

Zwroty

Informacje dodatkowe:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY : Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta . Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( *wzór poniżej ) w terminie 10 dni od otrzymania towaru o odstąpieniu na adres rajkobiet@gmail.com . W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są kupującemu koszty przesyłki towaru do niego, jednak jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany na aukcji zwykły sposób dostarczenia, nie będą zwracane dodatkowe koszty poniesione przez kupującego . Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta- w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym; tzn. towar posiada oryginalne, nienaruszone etykiety i opakowanie oraz nie nosi jakichkolwiek znamion użytkowania.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca). * Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać meilem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od otrzymania towaru na adres abckobiety@onet.pl ):

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy]

Zakupiony towaru należy zwrócić wraz z dowodem zakupu ( paragon / faktura ) oraz z wypełnionym formularzem(**)

Formularz zwrotu towaru , który należy dołączyć do zwracanego towaru :

http://abckobiety.com/formularzzwrotutowaru.pdf

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Wszelkie zwroty, reklamacje i przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.

Opis procedury reklamacji:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@abckobiety.com lub w formie pisemnej na adres Konrad Stec , Radawiec Duży 320a 21-030 Motycz. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. e. paragon zakupu / fakture

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail

5. Towar reklamowany powinien być odesłany na nasz adres na koszt kupującego wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura Vat).

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu PACZEK KURIEREM DPD ORAZ PACZEK NADANYCH POCZTĄ (rozerwana lub naderwana paczka ):Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie, wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Jeżeli kupujący nie będzie posiadał protokołu reklamacji, potwierdzonego przez doręczyciela(kuriera), to w takim przypadku przesyłka zwrotna w obie strony i wymiana towaru jest na koszt kupującego.

7. Wszelkie zwroty, reklamacje i przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.
Adres do reklamacji
Konrad Stec
Radawiec Duży 320a
21-030 Motycz

Gwarancja

Rodzaj gwarancji
producenta/dystrybutora

Okres gwarancji
3 miesiące
1 miesiąc dla przedsiębiorców

O Firmie

TEL . 535533532
E-MAIL sklep@abckobiety.com
poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

Dane firmy
Konrad Stec
Radawiec Duży 320a
21-030 Motycz
REGON: 060429647
NIP: 946-230-93-57

Sklep jest prowadzony przez firmę:

Konrad Stec Radawiec Duży 320a 21-030 Motycz

NIP: 946-230-93-57 REGON: 060429647 Numer ewidencyjny 93773

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:Prezydent Miasta LublinKOSZTY DOSTAWY SĄ CZYTELNIE WYPISANE W ZAKŁADCE DOSTAWA I PŁATNOŚĆ NA KAŻDEJ AUKCJI ORAZ W PODSUMOWANIU ZAKUPÓW .

Jeśli dokonałeś zakupu na kilku różnych aukcjach, za przesyłkę płacisz tylko raz (najwyższą cenę z wybranych aukcji- DO WYBORU LIST LUB PACZKA LUB PRZESYŁKA KURIEREM DPD)!!!

Na wpłatę czekamy 7 dni od zakupu , po upływie tego terminu wypełniamy formularz zwrotu prowizji.

Do zakupów zawsze dodajemy paragon lub na życzenie fakturę VAT , które są podstawą do reklamacji.
Pozostałe informacje
Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania całości lub części opisu, grafiki i kodu źródłowego. W przypadku niezastosowania się do zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywną oraz karą pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1). Niniejsze konto " raj_kobiet" prowadzone jest przez Firmę Konrad Stec , Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 946-230-93-57 oraz REGON: 060429647 Numer ewidencyjny 93773