WesolaBuzia_pl

Solei Łukasz Nikodemski

Dane firmy

Solei Łukasz Nikodemski
Czernika 3/26
92-538 Łódź
NIP: 7282513173
REGON: 100517533
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@solei-babe.pl
Telefon sprzedawcy
602621133

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
Solei-babe
Piotra Skargi 12
93-036 Łódź

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odelgłość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@solei-babe.pl .

Przesyłkę należy nadać na adres :

Solei-babe
ul. Piotra Skargi 12
93-036 Łódź

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej
”konsument odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym”.

A zatem na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może on sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

Jeżeli w sklepie stacjonarnym podrą Państwo pudełko to muszą Państwo zapłacić za zniszczony towar w związku z tym prosimy o staranne otwieranie.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Solei-babe
ul. Piotra Skargi 12
93-036 Łódź

Ja...............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej(ych) rzeczy
............................................................................................................................................

Numer oferty..........................
Data zawarcia umowy ....................
Data odbioru .......................

Imię i nazwisko................................
Adres ......................
Data.................................
........................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).

KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY PONOSI KUPUJĄCY.
Towaru

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwroty

Informacje dodatkowe:

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
Solei-babe
Piotra Skargi 12
93-036 Łódź

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odelgłość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@solei-babe.pl .

Przesyłkę należy nadać na adres :

Solei-babe
ul. Piotra Skargi 12
93-036 Łódź

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej
”konsument odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym”.

A zatem na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może on sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

Jeżeli w sklepie stacjonarnym podrą Państwo pudełko to muszą Państwo zapłacić za zniszczony towar w związku z tym prosimy o staranne otwieranie.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Solei-babe
ul. Piotra Skargi 12
93-036 Łódź

Ja...............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej(ych) rzeczy
............................................................................................................................................

Numer oferty..........................
Data zawarcia umowy ....................
Data odbioru .......................

Imię i nazwisko................................
Adres ......................
Data.................................
........................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).

KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY PONOSI KUPUJĄCY.
Towaru

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem sklep@solei-babe.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Gwarancja

Gwarancja Wszystkie oferowane produkty są objęte gwarancją producenta.

Punkty odbioru osobistego

Łódź
Solei Łukasz Nikodemski
Piotra Skargi 12
93-036 Łódź

O Firmie

Firma Solei powstała głównie z myślą o zaspokojeniu potrzeb "naszych milusińskich". W naszym asortymencie znajdują się przede wszystkim zabawki dla dzieci oraz artykuły szkolne. Sprzedajemy zabawki znanych na całym świecie sprawdzonych firm. Wciąż poszerzamy swój asortyment. Bardzo się staramy by klienci nasi mili chętnie do nas wrócili.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy, pod adresem email sklep@solei-babe.pl lub telefonicznie pod numerem +48.602 62 11 33