Strefa_Komfortu

THE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane firmy

THE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROSTA 69/1A.01
00-838 WARSZAWA
NIP: 5272812654
REGON: 367731481
Kontakt
E-mail sprzedawcy
info@thesolution.com.pl
Telefon sprzedawcy
784181434

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

Odstąpienie od umowy
W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́*.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należ przesłać formularz odstąpienia do 14 dni od otrzymania produktu, na adresTHESOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. PROSTA 69/1A.01, 00-838 WARSZAWA. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo poniżej. Po zgłoszeniu Sprzedającemu chęci zwrotu towaru należy odesłać towar na adres:
Thesolution, Radostowo 72, 11-320 Jeziorany w stanie nie gorszym niż w chwili jego otrzymania.

Za pogorszenie stanu towaru, które miało miejsce na skutek jego użytkowania w okresie jego testowania, Sprzedający może domagać się rekompensaty od Kupującego.
Odesłanie towaru musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
Sprzedający w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

Koszty odesłania towaru w całości ponosi Kupujący.

* - Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827)Przykładowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy:


.............................................
miejscowość, data
.............................................
imię i nazwisko Konsumenta
.............................................

..............................................
adres
............................................
telefon


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
odstępuję od umowy sprzedaży następującej/-cych rzeczy ............................................................................
.............................................................................. zawartej dnia ............................ .
Proszę o zwrot kwoty .............. zł na konto nr ............................................................. .
Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni*.

..........................................
(podpis konsumenta)

Zwroty

Informacje dodatkowe:

Odstąpienie od umowy
W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́*.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należ przesłać formularz odstąpienia do 14 dni od otrzymania produktu, na adresTHESOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. PROSTA 69/1A.01, 00-838 WARSZAWA. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo poniżej. Po zgłoszeniu Sprzedającemu chęci zwrotu towaru należy odesłać towar na adres:
Thesolution, Radostowo 72, 11-320 Jeziorany w stanie nie gorszym niż w chwili jego otrzymania.

Za pogorszenie stanu towaru, które miało miejsce na skutek jego użytkowania w okresie jego testowania, Sprzedający może domagać się rekompensaty od Kupującego.
Odesłanie towaru musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.
Sprzedający w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

Koszty odesłania towaru w całości ponosi Kupujący.

* - Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827)Przykładowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy:


.............................................
miejscowość, data
.............................................
imię i nazwisko Konsumenta
.............................................

..............................................
adres
............................................
telefon


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
odstępuję od umowy sprzedaży następującej/-cych rzeczy ............................................................................
.............................................................................. zawartej dnia ............................ .
Proszę o zwrot kwoty .............. zł na konto nr ............................................................. .
Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni*.

..........................................
(podpis konsumenta)

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Reklamacja towaru


Opis procedury reklamacji

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a) pisemnie na adres: THESOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. PROSTA 69/1A.01, 00-838 WARSZAWA
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@thesolution.com.pl;

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Gwarancja

Produkty Thesolution objęte są gwarancją producenta:
- Sprężyny kieszeniowe - 10 lat
- Pozostałe surowce - 2 lata

Punkty odbioru osobistego

JEZIORANY
RADOSTOWO
Radostowo 72
11-320 JEZIORANY

O Firmie

Thesolution Sp. z o.o.
ul. PROSTA 69/1A.01
00-838 WARSZAWA

Telefoniczna obsługa klientów w godzinach:
Pn - Pt 9:00 - 15:00