Quick_Deal

Quick Deal Przemysław Steffens

Dane firmy

Quick Deal Przemysław Steffens
Komandorska 37
81-232 Gdynia
NIP: 9581460066
REGON: 222123736
Kontakt
E-mail sprzedawcy
arena@quickdeal.com.pl
Telefon sprzedawcy
511044207

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Zwroty

Informacje dodatkowe:

Zwrot czyli odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn gwarantują konsumentowi przepisy 27- 34 ustawy o prawach konsumenta. Pozwala ona kupującemu odesłać towar nie posiadający wad. Konsument może tego dokonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni  od jej zawarcia. Dostarcza je sprzedającemu, zaś na odesłanie towaru ustawodawca przewidział kolejne 14 dni. Sprzedawca natomiast zwróci klientowi pieniądze w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.. Umowę, od której konsument odstąpił w ten sposób, uznaje się za niezawartą

Istnieją także warunki, które musi spełnić klient, żeby w sposób skuteczny odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Według art. 38 ustawy o prawach konsumenta takie prawo nie przysługuje mu, gdy:

- towar został rozpieczętowany lub zabezpieczenia, jakie umieścił na nim sprzedający zostały uszkodzone, zaś ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie można ponownie dopuścić do obrotu,

- towar, co do którego kupujący chce odstąpić od umowy, jest nierozerwalnie związany z innym (na przykład fragment rzeźby, wykonany z innego materiału),

- zwrócony towar został zniszczony lub zabrudzony w takim stopniu, że uniemożliwia to  ponowne sprzedanie.
ADRES DO ZWROTU:

Quick Deal Przemysław Steffens
Komandorska 37
81-232 Gdynia

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA: Kupujący


Numer kontaktowy: 511044207

Adres e-mail: arena@quickdeal.com.pl

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

Jeżeli towar jest uszkodzony, niekompletny albo nie działa w sposób, w jaki opisał to sprzedawca, konsumentowi przysługuje roszczenie z  tytułu rękojmi  czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne produktu.

Konsument może domagać się zwrotu zapłaconej sumy (czyli odstąpienia od umowy), wymiany na nowy egzemplarz, obniżenia  ceny lub doprowadzenia uszkodzonego towaru do stanu zgodnego z umową. To ostatnie żądanie spełniane jest zazwyczaj przez nieodpłatną naprawę, przy czym klient nie ponosi kosztów dostarczenia przedmiotu do miejsca naprawy ani materiałów. Także opłaty związane z przesyłaniem niezgodnego z umową towaru ponosi sprzedawca, o ile klient przesyłając towar, wybierze najtańszą dostępną formę przesyłki.

Konsument ma dwa lata na złożenie reklamacji, jeśli zauważy wady przedmiotu lub gdy powstały uszkodzenia, których powodem są wady fizyczne.
Sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszej odpowiedź na reklamację - jeżeli nie ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni, reklamację uzna się za przyjętą.

Gwarancja

Jeżeli towar jest uszkodzony, niekompletny albo nie działa w sposób, w jaki opisał to sprzedawca, konsumentowi przysługuje roszczenie z  tytułu rękojmi  czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne produktu.

Punkty odbioru osobistego

Gdynia
Quick Deal Przemysław Steffens
Komandorska, 37
81-232 Gdynia

O Firmie

Firma - Quick Deal Przemysław Steffens

Organ, który zarejestrował; działalność gospodarczą; - CEIDG

Dane kontaktowe:

Numer kontaktowy: 511044207

Adres e-mail: arena@quickdeal.com.pl


Dane do przelewu:

Nr rachunku bankowego: 41 1140 2004 0000 3102 7522 7376

Quick Deal Przemysław Steffens

ul. Komandorska 37

81-232 Gdynia