Planetaagd_pl

CSVK Sp. z o.o. Sp.k.

Dane firmy

CSVK Sp. z o.o. Sp.k.
Krupnicza 5/1
31-123 Kraków
NIP: 6762518282
REGON: 366059372
Kontakt
E-mail sprzedawcy
kontakt@planetaagd.pl
Telefon sprzedawcy
brak

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

Na odstąpienie od umowy przysługuje 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Odstąpienie dotyczy tylko produktów, które nie były używane. W celu odstąpienia od umowy prosimy o kontakt mailowy.

Zwroty

Adres do zwrotów: Planetaagd_pl Księcia Józefa Poniatowskiego 12 32-700 Bochnia


Informacje dodatkowe:

Kupujący ma możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktów w nienaruszonym stanie, nie mogą być używane. Sprzedawca zwraca koszt zamówienia oraz koszt wysyłki w równowartości najtańszej, oferowanej metody dostawy.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: Planetaagd_pl Krupnicza 5/1 31-123 Kraków

Informacje dodatkowe:

Reklamację należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@planetaagd.pl
Powinna zawierać:
- Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego;
- Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji;
- Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego;
- Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
Reklamację rozpatrujemy do 14 dni od otrzymania zgłoszenia w prawidłowej formie.

Gwarancja

Gwarancja sprzedającego to 12 miesięcy. Podstawą gwarancji jest dowód sprzedaży wysyłany drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.

O Firmie

Planetaagd_pl oferuje produkty wysokiej jakości, zarówno zamienniki, jak i oryginale części i akcesoria AGD, szybką wysyłkę do 24h roboczych od złożenia zamówienia oraz profesjonalne doradztwo - na wszelkie pytania odpowiadamy drogą mailową.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Krupnicza 5/1 , 32-123 Kraków
4. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są przykładowo na stronie internetowej: http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html lub wyszukując najbliższy punkt przez wyszukiwarkę internetową np.: https://www.google.pl/search?q=najbliższy+punkt+zbierania+elektrośmieci


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

1) WESSPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem). Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków, e-mail: kontakt@planetaagd.pl
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacji umów handlowych, których stroną jest Spółka (w tym obsługa procesu reklamacyjnego oraz zwrotu towarów w wyniku odstąpienia), dostarczenie zakupionych towarów oraz fakturowanie klientów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, podejmowania działań niezbędnych celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.– tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Kategorie odbiorców danych osobowych to:
a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe,
b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne, audytowe, marketingowe,
c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT,
d) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora, w tym w grupie przedsiębiorstw.
e) Podmioty zajmujące się dostawą zakupionych towarów do klienta (operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy).

5) Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń Administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;
7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
8) Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy miedzy Panem/Panią oraz Administratorem oraz jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a w razie braku ich podania – umowa pomiędzy Panem/Panią a Administratorem lub jednym ze współadministratorów nie może zostać zawarta.
11) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.