Mimport

M-import sp z o.o.

Dane firmy

M-import sp z o.o.
Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP: 7792404537
REGON: 302065649
Kontakt
E-mail sprzedawcy
dorota@mimport.pl
Telefon sprzedawcy
887204567

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

Czas na odstąpienie od umowy 15 dni
Adres do zwrotu:
M-import sp. z o.o. sp.k.
Nowa 2
88-100 Inowrocław

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
Dodatkowe informacje

Powinieneś odesłać produkt w ciągu 14 dni od dnia przesłania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Gdy otrzymamy od Ciebie zakupiony produkt, zwrócimy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 14 dni) wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Ponadto, zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt.
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Co więcej, jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia przedmiotu inny, niż najtańszy oferowany przez sprzedającego,sprzedawca nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów. Ustawa z dnia 30 maja 2014 Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Brak możliwości odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Arena nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy

Zwroty

Adres do zwrotów: M-import sp z o.o. Nowa 2 88-100 Inowrocław


Informacje dodatkowe:

Adres do zwrotu:
M-import sp. z o.o. sp.k.
Nowa 2
88-100 Inowrocław
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: M-import Grupa sp. Z O.O sp. k Hoża 86/410 00-682 Warszawa

Informacje dodatkowe:

Czas na reklamację z tytułu rękojmi :2 lata
Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji
M-import Grupa Sp z o.o. sp.k.
Nowa 2
88-100 Inowrocław

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem dorota@mimport.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres,
- adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. Towar reklamowany prosimy nie odsyłać za pobraniem
6. Zadbaj o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony.
7. Towar należy odsyłać listem poleconym ekonomicznym - koszt nadania zwracany jest na podane konto Kupującego w ciągu 14 dni .

UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

Gwarancja

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, pochodzą bezpośrednio od polskiego dystrybutora.
U nas masz pewność, że kupujesz produkty pierwszej jakości.

O Firmie

Dane firmy
M-import Grupa sp. Z O.O sp. k
Hoża 86/410
00-682 Warszawa
NIP: 9261681736

Infolinia 887-204-567

Pracujemy:
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Wszystkie produkty dostępne w sklepie m-importer są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski, w terminie określonym w danej Ofercie i następuje na adres wskazany przez kupującego.
Na wpłatę w związku z zakupionym produktem czekamy 7 dni. W tym czasie możesz wybrać kolejne produkty z naszej oferty i zapłacić za nie w ramach jednej płatności.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym
Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich

UWAGA !!!
Poniższy adres:
M-import Grupa sp. Z O.O sp. k
Hoża 86/410
00-682 Warszawa - jest adresem tylko KORESPONDENCYJNYM, nie jest adresem pod którym można realizować jakikolwiek odbiór/reklamacje/zapytania dotyczące naszych produktów.