Iso_Trade

ISO TRADE Mateusz Lasota

Dane firmy

ISO TRADE Mateusz Lasota
al. Rzeczypospolitej 116
59-220 Legnica
NIP: 6912221018
REGON: 020206884
Kontakt
E-mail sprzedawcy
arena.bok@iso-trade.eu
Telefon sprzedawcy
606770324

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

Odstąpienie do Umowy
Poinformuj nas o swojej decyzji:

pisząc na adres e-mail: arena.bok@iso-trade.eu
uzupełnij formularz odstąpienia do umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta,będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Art 34 ustawy o prawach konsumenta
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt
np. Czyli, jeśli kupiłam odkurzacz, to mogę go wyjąć z opakowania, obejrzeć, zbadać jakie ma funkcje, sprawdzić czy głośno pracuje, ale nie mogę odkurzać nim mieszkania. Jeśli kupiłam buty, to mogę je przymierzyć, przejść się po pokoju, ale nie mogę iść w nich na spacer. Jeśli kupiłam poduszkę, to mogę ją obejrzeć z każdej strony, ale nie mogę na niej spać.
Zwroty nie dotyczą firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą  (zakup na fakturę VAT).

Adres do zwrotów:
Dział zwrotów Arena.pl
IsoTrade Mateusz Lasota,
al. Rzeczypospolitej 116,
59-220 Legnica

Zwroty

Adres do zwrotów: Dział zwrotów Arena Iso Trade Mateusz Lasota Rzeczypospolitej 116 59-220 Legnica


Informacje dodatkowe:

ZASADY I WYMAGANIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Dostarczenie towaru w ramach odstąpienia od umowy jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym ISO TRADE, wskazane jest uzyskanie danych osobowych klienta, nicku/loginu, numeru zamówienia, które należy zamieścić w formularzu. Dołączenie odpowiedniego formularza do przesyłki jest wskazane przy składaniu odstąpienia od umowy w celu ułatwienia i skrócenia czasu obsługi zwrotu.

2. Towar musi posiadać oryginalne opakowanie, być kompletny i nie otwierany.

3. NIE przyjmujemy paczek za pobraniem ani na koszt odbiorcy.

4. Do odstąpienia od umowy należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. oryginał paragonu lub fakturę). W sytuacji zagubienia paragonu proszę przesłać oświadczenie o jego braku (dołączyć do przesyłki). Formuła oświadczenia o braku paragonu brzmi następująco: "Ja niżej podpisany/a nie posiadam paragonu, ponieważ został zagubiony". W zaistniałej sytuacji oświadczenie jest konieczne do wykonania zwrotu należności za towar.

5. Sposób dostarczenia towaru (w przypadku odstąpienia od umowy koszty przesłania towaru ponosi klient) prosimy o odesłanie towaru na adres: ISO TRADE Mateusz Lasota al. Rzeczypospolitej 116 59-220 Legnica. Umieszczając w widocznym miejscu (na przesyłce) informacje zawierającą treść : "ODSTĄPIENIE OD UMOWY"

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

24 miesięcy

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do zwrotów: Dział zwrotów Arena Iso Trade Mateusz Lasota Rzeczypospolitej 116 59-220 Legnica

Informacje dodatkowe:

ZASADY I WYMAGANIA PROCEDURY REKLAMACYJNEJ /ODSTĄPIENIA OD UMOWY/GWARANCJI1. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym ISO TRADE, wskazane jest uzyskanie danych osobowych klienta, numeru zamówienia, które należy zamieścić w formularzu. Dołączenie odpowiedniego formularza do przesyłki jest konieczne przy składaniu reklamacji.2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.5. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. W tej sytuacji prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.6. NIE przyjmujemy paczek za pobraniem ani na koszt odbiorcy. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. oryginał paragonu lub fakturę). W sytuacji zagubienia paragonu proszę przesłać oświadczenie o jego braku (dołączyć do przesyłki). Formuła oświadczenia o braku paragonu brzmi następująco: "Ja niżej podpisany/a nie posiadam paragonu, ponieważ został zagubiony". W zaistniałej sytuacji oświadczenie jest konieczne do wykonania zwrotu należności za towar.8. Sposób dostarczenia towaru: a) w przypadku odstąpienia od umowy koszty przesłania towaru ponosi klient, b) w przypadku niezgodności towaru z opisem koszty przesłania towaru ponosi sprzedawca, c) w przypadku otrzymania "pomylonego towaru" koszty przesyłki ponosi sprzedawca, d) w przypadku niepodjęcia towaru w terminie koszty przesyłki ponosi klient, e) w przypadku reklamacji koszty przesyłki pokrywa klient. 8. W przypadku otrzymania "pomylonego towaru" prosimy o odesłanie towaru na adres: ISO TRADE Mateusz Lasota al. Rzeczypospolitej 116 59-220 Legnica Umieszczając w widocznym miejscu (na przesyłce) informacje zawierającą treść : "POMYLONY TOWAR", dołączając jednocześnie wypełniony poniższy formularz. Naprawa gwarancyjna Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest prawidłowe i czytelne wypełnienie wszystkich pól poniższego formularza reklamacyjnego z dokładnie wpisaną datą transakcji, datą otrzymania towaru, danymi osobowymi klienta, NICKIEM/LOGINEM - bez tych informacji formularz jest NIEWAŻNY. Urządzenie dostarczone do Serwisu powinno być czyste i w oryginalnym opakowaniu. PRZEKAZANIE BRUDNEGO, NIE WYCZYSZCZONEGO SPRZĘTU DO REKLAMACJI SPOWODUJE ANULOWANIE GWARANCJI, A NAPRAWY BĘDĄ WYKONYWANE NA KOSZT WŁAŚCICIELA.9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, SPRZEDAWCA uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej.

Gwarancja

Jeżeli chcesz zareklamować zakupiony u nas produkt, możesz to zrobić w ciągu 2 lat od zakupu (rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców) poprzez:• napisanie do nas wiadomości na adres arena.bok@iso-trade.pl

• kontakt telefoniczny pod numerem 606770324,

• osobiste złożenie reklamacji pod adresem ISO TRADE Mateusz Lasota Al. Rzeczpospolitej 116, 59-220 LegnicaInformujemy, iż w przypadku reklamacji koszty przesyłki pokrywa klient.

Zgodnie z artykułem 33 Ustawy o prawach konsumenta: Zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy "Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów."

Sprzedający zwraca konsumentowi koszty przesyłki reklamacyjnej do wysokości najtańszej opcji wysyłki rejestrowanej dostępnej w danej ofercie.

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem oraz przesyłek wysyłanych poprzez Paczkomaty InPost.

Prosimy o stosowanie się do ustalonych procedur.ZASADY I WYMAGANIA PROCEDURY GWARANCYJNEJ1. Dostarczenie towaru w ramach gwarancji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie ISO TRADE, wskazane jest uzyskanie danych osobowych klienta, numer zamówienia , które należy zamieścić w formularzu. Dołączenie odpowiedniego formularza do przesyłki jest wskazane przy procedurze gwarancyjnej. Ułatwi to pracę i skróci czas rozpatrzenia.2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.5. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją, w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. W tej sytuacji prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.6. NIE przyjmujemy paczek za pobraniem ani na koszt odbiorcy. Dodatkowo należy określić żądania gwarancyjne.7. Do towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. oryginał paragonu lub fakturę). W sytuacji zagubienia paragonu proszę przesłać oświadczenie o jego braku (dołączyć do przesyłki). Formuła oświadczenia o braku paragonu brzmi następująco: "Ja niżej podpisany/a nie posiadam paragonu, ponieważ został zagubiony". W zaistniałej sytuacji oświadczenie jest konieczne do wykonania zwrotu należności za towar.8. Sposób dostarczenia towaru. Prosimy o odesłanie towaru na adres: ISO TRADE Mateusz Lasota al. Rzeczypospolitej 116 59-220 Legnica. Umieszczając w widocznym miejscu (na przesyłce) informacje zawierającą treść : "NAPRAWA GWARANCYJNA", dołączając jednocześnie wypełniony poniższy formularz. Naprawa gwarancyjna Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest prawidłowe i czytelne wypełnienie wszystkich pól poniższego formularza reklamacyjnego z dokładnie wpisaną datą transakcji, datą otrzymania towaru, danymi osobowymi klienta, NICKIEM/LOGINEM - bez tych informacji formularz jest NIEWAŻNY. Urządzenie dostarczone do Serwisu powinno być czyste i w oryginalnym opakowaniu. PRZEKAZANIE BRUDNEGO, NIE WYCZYSZCZONEGO SPRZĘTU DO REKLAMACJI SPOWODUJE ANULOWANIE GWARANCJI, A NAPRAWY BĘDĄ WYKONYWANE NA KOSZT WŁAŚCICIELA.9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury gwarancyjnej, SPRZEDAWCA uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR

O Firmie

Nasza firma powstała w 2006 roku, jako Iso Electronics. Na początku zajmowaliśmy się sprzedażą szeroko pojętej elektroniki użytkowej ale dostrzegając potencjał w sprzedaży internetowej także w innych kategoriach produktowych, stopniowo zaczęliśmy je zagospodarowywać. W tym momencie już jako firma Iso Trade oferujemy klientom szeroki asortyment obejmujący towary z segmentów takich jak: dom, ogród, turystyka, dziecko, sport, czy zwierzęta.
Obecnie poza sprzedażą wysyłkową prowadzoną przez nasze sklepy internetowe oraz marketplace’y zaopatrujemy wiele hurtowni i sklepów z Polski i Europy.
Współpracujemy także z czołowymi sieciami handlowymi. Posiadamy swoje marki własne takie jak KAMINER, MALATEC, SOULIMA które każdego roku są poszerzane o kolejne artykuły. Doświadczenie i sieć kontaktów handlowych sprawia, że możemy zaoferować klientom zarówno detalicznym jak i biznesowym produkty w najlepszej relacji ceny do jakości.
Z naszego centrum logistycznego w Legnicy znajdującego się w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego łączącego zachód i wschód oraz północ i południe Europy jesteśmy w stanie w krótkim czasie zaopatrzyć klientów z Polski i pozostałych państw Wspólnoty.

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ordynacji podatkowej z dniem 2 lipca 2018roku paragony imienne oraz faktury VAT będą wysyłane w formie elektronicznej na adres mail podany w zamówieniu.