Dlanas_pl

Dlanas.pl Krzysztof Dec

Dane firmy

Dlanas.pl Krzysztof Dec
Okulickiego 6
35-222 Rzeszów
NIP: 8132795578
REGON: 690530315
Kontakt
E-mail sprzedawcy
sklep@detex.pl
Telefon sprzedawcy
888333069

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Forma złożenia oświadczenia:

-Aby odstąpić od umowy zawartej w serwisie Arena, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@detex.pl Kupujący może skorzystać z gotowego wzoru odstąpienia od umowy.

Termin i sposób odstąpienia:

-Konsument ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
-Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
-Przesyłkę należy nadać na adres: Dlanas.pl Krzysztof Dec ul.Okulickiego 6 35-222 Rzeszów
-Zwrot środków przez Sprzedającego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu/oświadczenia.
-Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Metoda zwrotu świadczeń:

-Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący lub inny nie powodujący dodatkowych kosztów (np. przelew bankowy), a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie zwraca kwoty za odesłanie przez Klienta zwracanego towaru.
-Przedsiębiorca prześle konsumentowi na trwałym nośniku (np. mailowo) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. w formie wystawionej korekty rachunku).
Wyłączenia odstąpienia od umowy:

Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

-o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
-w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Kupujący jako firma na fakturę VAT w świetle ustawy nie jest konsumentem.

Zwroty

Adres do zwrotów: Dlanas.pl Krzysztof Dec Okulickiego 6 35-222 Rzeszów


Informacje dodatkowe:

Czas na zwrot: 14 dni

Adres do zwrotu:
Dlanas.pl Krzysztof Dec
Okulickiego 6
35-222 Rzeszów

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do zwrotów: Dlanas.pl Krzysztof Dec Okulickiego 6 35-222 Rzeszów

Informacje dodatkowe:

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionych produktów w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania towaru, pod adresem sklep@detex.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. Gotowy druk do pobrania formularza reklamacyjnego znajdziesz na stronie o mnie.

Firma Dlanas.pl zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
- Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce -Rozstrzyganie sporów konsumenckich-.

Gwarancja

1. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad


Wszystkie produkty dostępne w Dlanas.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


2. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur


Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Dlanas.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Punkty odbioru osobistego

Rzeszów
Hurtownia Detex
Okulickiego 6
35-222 Rzeszów

O Firmie

Dlanas.pl Krzysztof Dec
ul.Okulickiego 6
35-222 Rzeszów
NIP: 813-279-55-78
REGON: 690530315
Organ rejestrujący działalność gospodarczą: Prezydent Miasta Rzeszowa.