CenterSklep24

CenterSklep24 Rafał Stopa

Dane firmy

CenterSklep24 Rafał Stopa
Ametystowa 20
62-081 Baranowo
NIP: 7772906419
REGON: 300530540
Kontakt
E-mail sprzedawcy
centersklep24@gmail.com
Telefon sprzedawcy
608633530

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając oświadczenie na piśmie do 14 dni od dnia wydania towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres centersklep24@gmail.com lub w oryginale pocztą na adres CenterSklep24 Rafał Stopa, ul. Ametystowa 20, 62-081 Baranowo.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania towaru ma obowiązek zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

8. Prawo odstąpienia od Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data:
Nazwa użytkownika:
Nr oferty: Imię i nazwisko:
Ulica:
Kod pocztowy, miasto:
Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki) ............................ zł
Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer:
Nazwa banku: Dane właściciela rachunku:

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz zwracany towar należy wysłać na poniższy adres:
CenterSklep24 Rafał Stopa
ul. Ametystowa 20
62-081 Baranowo
tel. 608 633 530
podpis konsumenta

Nie przyjmuję przesyłek wysłanych za pobraniem. W przypadku, gdy była wystawiona faktura, konsument otrzyma fakturę korygującą. Po jej otrzymaniu proszę o podpisanie i odesłanie na powyższy adres.

Zwroty

Adres do zwrotów: CenterSklep24 Rafał Stopa Ametystowa 20 62-081 Baranowo


Informacje dodatkowe:

Adres do zwrotu
CenterSklep24 Rafał Stopa
ul. Ametystowa 20
62-081 Baranowo

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa
kupujący

Do pobrania

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: CenterSklep24 Rafał Stopa Ametystowa 20 62-081 Baranowo

Informacje dodatkowe:

W sprawie reklamacji proszę o kontakt mailowy centersklep24@gmail.com

Czas na reklamację z tytułu rękojmi 2 lata, rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

Adres do reklamacji
Rafał Stopa
Ametystowa 20
62-081 Baranowo

Gwarancja

Gwarancja producenta

Okres gwarancji
24 m-ce, 36 m-cy, 60 m-cy (zakup na paragon) szczegółowe warunki gwarancji w ofercie przedmiotu
12 miesięcy dla przedsiębiorców (zakup na FV)

Punkty odbioru osobistego

Baranowo
CenterSklep24
Ametystowa 20
62-081 Baranowo

O Firmie

CenterSklep24 jest firmą działającą prężnie na rynku od 2007 roku zajmującą się sprzedażą wysyłkową oraz stacjonarną min. sprzętu elektronicznego oraz artykułów dla dzieci, która przez lata zyskała uznanie wśród swoich klientów.
Firma CenterSklep24 jest oficjalnym dystrybutorem takich marek jak Overmax, Overmax Home, Lionelo, Bluetechnology.

KONTAKT
tel.: 608 633 530 (pon. – pt. w godz. 9:00-15:00)
Po godz. 15:00, w weekendy oraz święta wyłącznie kontakt mailowy.
e-mail: CenterSklep24@gmail.com

INFORMACJE
Zamówienia opłacone bądź złożone za pobraniem do godz. 12:00 będą wysłane tego samego dnia (dotyczy produktów oznaczonych z czasem wysyłki "natychmiast"). Zdarzyć się może, że z przyczyn niezależnych od sprzedawcy wysyłka nastąpi na następny dzień roboczy. Produkty oznaczone z czasem wysyłki 24h, 2 dni, 3 dni itd. realizowane będą w ciągu zadeklarowanego czasu wysyłki od chwili opłacenia zamówienia lub złożenia zamówienia za pobraniem).
Wysyłki realizowane są w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek z pominięciem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Odbiór osobisty możliwy wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.