Camelia

Camelia spółka jawna Jarosław Glich, Mariusz Szczypior

Dane firmy

Camelia spółka jawna Jarosław Glich, Mariusz Szczypior
Linowiec 1
83-200 Linowiec
NIP: 5922101485
REGON: 220099382
Kontakt
E-mail sprzedawcy
cameliaspj@gmail.com
Telefon sprzedawcy
604978248

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy


Informacje dodatkowe:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY
14 dni


ADRES DO ZWROTU

Camelia spółka jawna Jarosław Glich, Mariusz Szczypior,
83-200 Linowiec, Linowiec 1 e-mail: cameliaspj@gmail.com tel:661265206

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA KUPUJĄCY

Dodatkowe informacje


1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy lub pisemnie listem poleconym, a także wiadomością elektroniczną wysłaną na adres e-mail sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem” w ramach zwrot, jeśli obie strony nie ustaliły tego przed nadaniem paczki.

6. Adres do zwrotu towarów: Camelia spółka jawna Jarosław Glich, Mariusz Szczypior, 83-200 Linowiec 1, e-mail: cameliaspj@gmail.com tel:661265206

Zwroty

Informacje dodatkowe:

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY
14 dni


ADRES DO ZWROTU

Camelia spółka jawna Jarosław Glich, Mariusz Szczypior,
83-200 Linowiec, Linowiec 1 e-mail: cameliaspj@gmail.com tel:661265206

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA KUPUJĄCY

Dodatkowe informacje


1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy lub pisemnie listem poleconym, a także wiadomością elektroniczną wysłaną na adres e-mail sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem” w ramach zwrot, jeśli obie strony nie ustaliły tego przed nadaniem paczki.

6. Adres do zwrotu towarów: Camelia spółka jawna Jarosław Glich, Mariusz Szczypior, 83-200 Linowiec 1, e-mail: cameliaspj@gmail.com tel:661265206

Reklamacje

Informacje dodatkowe:

RODZAJ GWARANCJI: producenta/dystrybutora
OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy

Gwarancja

RODZAJ GWARANCJI
producenta/dystrybutora

OKRES GWARANCJI
12 miesiące

Punkty odbioru osobistego

Linowiec
Camelia
Linowiec 1
83-200 Linowiec

O Firmie

Cameliaspj hurtownia odzieży używanej oraz chemii gospodarczej