Biznespl

Biznespl S.C. Sebastian Przewoźnik,Robert Kwaśny

Dane firmy

Biznespl S.C. Sebastian Przewoźnik,Robert Kwaśny
Komorowicka 9
43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP: 6521724784
REGON: 360511782
Kontakt
E-mail sprzedawcy
biuro@biznespl.eu
Telefon sprzedawcy
506154074

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

-ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014 KLIENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ MOŻE W CIĄGU 14 DNI KALENDARZOWYCH ODSTĄPIĆ OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW,
Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW WSKAZANYCH PONIŻEJ:
Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę,
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

-Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
-Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.
Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
-Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI BRAKU MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WG. USTAWY Z DNIA 30.05.2014 ART.38

-Jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
-Umowa, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( zaleca się jego wypełnienie )

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat:"BIZNESPL" SPÓŁKA CYWILNA Sebastian przewoźnik, Robert Kwaśny z siedzibą: ul. Podzamcze 96, 43-512 Bestwina, NIP 652-172-47-84 ; REGON 360511782 , tel. 506-154-074,
e-mail: agdbiznes@onet.eu, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) oraz numer dokumentu zakupu
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Data
……………………………………………………………………………………………………………………………
(*) niepotrzebne skreślić

Zwroty

Adres do zwrotów: "Biznespl" spółka cywilna Sebastian Przewoźnik, Robert Kwaśny KOMOROWICKA 9 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE


Informacje dodatkowe:

Zwrot:

-ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014 KLIENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ MOŻE W CIĄGU 14 DNI KALENDARZOWYCH ODSTĄPIĆ OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW,
Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW WSKAZANYCH PONIŻEJ:
Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę,
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

-Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
-Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.
Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
-Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: "Biznespl" spółka cywilna Sebastian Przewoźnik, Robert Kwaśny KOMOROWICKA 9 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

Informacje dodatkowe:

WZÓR PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO

1)Dane klienta

Imię i nazwisko....................

Adres...............................

....................................

....................................

Numer telefonu.....................


2)Odbiorca reklamacji

BIZNESPL SPÓŁKA CYWILNA SEBASTIAN PRZEWOŹNIK, ROBERT KWAŚNY
REGON:360511782
NIP:652-172-47-84
ADRES: 43-300 Bielsko-Biała
UL.Piekarska 86

KONTAKT TEL. 506-154-074
KONTAKT MAIL: agdogrody@onet.eu

3)Informacje o produkcie

Nazwa produktu......................

Opis uszkodzenia....................

....................................

....................................

Numer dowodu zakupu....................

4)Oczekiwania klienta...............

....................................

....................................


5)Opcjonalnie proszę podać nr.konta w celu ewentualnego zwrotu należności

....................................

6) W celu przyśpieszenia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie dodatkowych informacji w postaci zdjęć opisów itp.


W przypadku chęci odstąpienia od umowy, przysługującej konsumentom na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach
konsumenta, zaleca się wypełnić i odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny w zakładce " Odstąpienie od umowy"

Gwarancja

Warunki gwarancji :

-Gwarancja nie jest obowiązkowa – sprzedający udziela jej dobrowolnie. Warunki gwarancji są ściśle określane przez gwaranta.
-Gwarantem może być zarówno producent, jak importer lub sam sprzedający. Udzielenie gwarancji polega na umieszczeniu stosownego
oświadczenia w dokumencie gwarancyjnym, opisie transakcji
-Udzielenie gwarancji jest dobrowolne: to gwarant decyduje, czy udzieli konsumentom gwarancji na swój produkt oraz jaka będzie jej treść oraz zakres

-Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

-TOWARY SPRZEDAWANE W NASZYCH OFERTACH MOGĄ POSIADAĆ GWARANCJĘ PRODUCENTA IMPORTERA LUB SPRZEDAJĄCEGO
-GWARANT JEST ZOBOWIĄZANY DO USUNIĘCIA WADY FIZYCZNEJ LUB WYMIANY RZECZY NA NOWĄ WOLNĄ OD WAD

Punkty odbioru osobistego

Bielsko-Biała
Biznespl
Piekarska 86
43-300 Bielsko-Biała

O Firmie

Jesteśmy firmą specjalizującą się w sprzedaży artykułów agd detalicznie i hurtowo.