AGDmaster_com

CSVK Sp. z o.o. sp. k.

Dane firmy

CSVK Sp. z o.o. sp. k.
Krupnicza 5/1
31-123 Kraków
NIP: 6762518282
REGON: 366059372
Kontakt
E-mail sprzedawcy
kontakt@agdmaster.com
Telefon sprzedawcy
12 31 20 444

ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy:

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa:

kupujący


Informacje dodatkowe:

Zadowolenie Klientów jest dla nas najważniejsze. Dajemy Ci możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny i zwrotu zakupionego u nas towaru w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki.WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU:

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie w terminie do 30 dni od dnia wydania towaru.

1.1. Aby odstąpić od umowy należy wysłać do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową (na adres: kontakt@agdmaster.com) lub tradycyjną (na adres: AGDmaster.com, Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków).

1.2 Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1.3 Sprzedający zachęca do skorzystania ze wzoru formularza zwrotów i reklamacji umieszczonego niżej. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, jednak w znaczący sposób usprawnia proces zwrotu.


"CSVK Sp. z o.o. sp. k. 31-123 Kraków ul. Krupnicza 5/1

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer oferty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data zawarcia umowy to . . . . . . . . . . . . . . .
data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)"


1.4 Towar można także zwrócić osobiście u Sprzedającego.

1.5 Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

1.6 W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

2. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z towaru.

2.1 Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia podczas transportu.

3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru oraz kosztu najtańszej oferowanej wysyłki zostanie dokonany w terminie czternastu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu towaru na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

4.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

4.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Zwroty

Adres do zwrotów: AGDmaster.com Krupnicza 5/1 31-123 Kraków


Informacje dodatkowe:

Zwrot towaru może zostać dokonany w przypadku spełnienia warunków Odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od otrzymania towaru.

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do zwrotów: AGDmaster.com Krupnicza 5/1 31-123 Kraków

Informacje dodatkowe:

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie AGDmaster.com przysługuje prawo do reklamacji z tytułu wady towaru lub niezgodności towaru z umową. Uprawnienie przysługuje przez 12 miesięcy od daty otrzymania zamówienia.

Reklamację prosimy składać w formie pisemnej na nasz adres korespondencyjny (AGDmaster.com, Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@agdmaster.com.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta,
Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Konsumenta,
Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamowany towar należy przesłać na nasz adres.

Reklamację rozpatrujemy w terminie 14 dni od jej otrzymania w prawidłowej formie. W ramach reklamacji naprawiamy towar lub wymieniam na nowy, natomiast jeśli nie ma takiej możliwości - dokonujemy zwrotu pieniędzy.

Gwarancja

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie AGDmaster.com przysługuje prawo do reklamacji z tytułu wady towaru lub niezgodności towaru z umową. Uprawnienie przysługuje przez 12 miesięcy od daty otrzymania zamówienia.

Punkty odbioru osobistego

Kraków
Agdmaster.com
Krupnicza 5/1
31-123 Kraków

O Firmie

AGDmaster.com powstał w kwietniu 2014 jako niewielki, dwuosobowy sklep z częściami zamiennymi do sprzętów AGD. W ciągu kilku lat przeszliśmy ogromne zmiany: dziś nasz zespół to ponad 30 zaangażowanych osób z ogromną wiedzą i energią do pracy, każdego dnia obsługujemy tysiące zamówień, przygotowujemy i wysyłamy po 60 000 przesyłek miesięcznie. Codziennie fachowo doradzamy. Nieustannie rozwijamy nasz sklep; wprowadzamy nowe funkcjonalności i udoskonalenia, aby zakupy były łatwe i intuicyjne. Starannie dobieramy dostawców i niezawodne części zamienne - dokładnie sprawdzamy i testujemy oferowane produkty. Posiadamy szeroką ofertę artykułów zamiennych i ciągle ją powiększamy, obecnie jest ich ponad 360 000, to m.in. części do urządzeń marek: Philips, Bosch, Electrolux, Siemens, Makita, Zelmer, Karcher, Hoover, Parkside i innych.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Krupnicza 5/1 , 32-123 Kraków
4. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są przykładowo na stronie internetowej: http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html lub wyszukując najbliższy punkt przez wyszukiwarkę internetową np.: https://www.google.pl/search?q=najbliższy+punkt+zbierania+elektrośmieci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

1) WESSPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz CSVK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem). Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków, e-mail: kontakt@agdmaster.com
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacji umów handlowych, których stroną jest Spółka (w tym obsługa procesu reklamacyjnego oraz zwrotu towarów w wyniku odstąpienia), dostarczenie zakupionych towarów oraz fakturowanie klientów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, podejmowania działań niezbędnych celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.– tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Kategorie odbiorców danych osobowych to:
a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe,
b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne, audytowe, marketingowe,
c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT,
d) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora, w tym w grupie przedsiębiorstw.
e) Podmioty zajmujące się dostawą zakupionych towarów do klienta (operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy).

5) Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń Administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;
7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
8) Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy miedzy Panem/Panią oraz Administratorem oraz jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a w razie braku ich podania – umowa pomiędzy Panem/Panią a Administratorem lub jednym ze współadministratorów nie może zostać zawarta.
11) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.